Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для мен.

Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для менеджерів вищої ланки КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА

			Національний банк України            Кафедра економічної кібернетики

              Комплексна Курсова робота

  з навчальних дисципліни: “Системи оброблення економічної інформації” та
       “Методи та засоби видобування знань із сховищ даних”

  на тему: “ застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень
             для менеджерів вищої ланки”

                                   Виконав:

                        студент ІV курсу, групи 402-ек

                       Жмінковський любомир Ярославович

                                  керівник:

                          Штанько Віктор Михайлович

                 Львів - 2005

                   Зміст

  Вступ.............................................................................................................................3

  Розділ1.Специфіка прийняття рішень менеджерами вищої
  ланки.........................4

  Розділ2.Системи підтримки прийняття управлінських
  рішень............................10

  Розділ3.Використання технологій штучного інтелекту в управлінні
  організацією...............................................................................................................17

  Висновки.....................................................................................................................28

  Список використаної
  літератури.............................................................................29

  Додатки.......................................................................................................................30

  План комплексної курсової роботи затверджено ___ __________ 2005 року.

  Керівник:к.е.н.,доцент Штанько В.М

  _______________

  (підпис)

                   Вступ

  Менеджером можна назвати людину тільки тоді, коли він ухвалює
  організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей. Прийняття
  рішень - складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність
  прийняття рішення пронизує все, що робить керівник, формулюючи цілі і
  домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень
  надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягнути успіху в мистецтві
  управління.

  Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності.
  Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація діяльності
  компанії - головна функція менеджера вищої ланки.

  Розглянемо цей процес.

  Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед варіантів, що є або
  альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між теперішнім часом і
  майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, даний процес включає в
  себе багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі
  елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення - як вибір
  альтернативи. Даний процес лежить в основі планування діяльності
  організації. План - це набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму їх
  використання для досягнення організаційних цілей.

  У управлінні організацією прийняття рішень здійснюється менеджерами різних
  рівнів і носить більш формалізований характер, ніж це має місце бути в
  приватному житті. Справа в тому, що тут рішення торкається не тільки
  однієї особистості, частіше за все воно відноситься до частини або до
  цілої організації, і тому підвищується відповідальність за прийняття
  організаційних рішень. У зв\'язку з цим виділяють два рівні рішень в
  організації: індивідуальний і організаційний. Якщо у першому разі
  управлінця більше цікавить сам процес, його внутрішня логіка, то у другому
  - інтерес зсувається в сторону створення відповідного середовища навколо
  цього процесу.

   * Прийняття рішень є центральним елементом управлінської діяльності, по
    відношенню до якого всі інші можуть розглядатися як допоміжні. Далі
    під прийняттям рішень ми будемо розуміти особливий вид людської
    діяльності, направлений на вибір кращої з альтернатив, що є. Це
    визначення вказує на три необхідних елементи процесу вибору:

   * проблема, що вимагає дозволу;

   * людина або колективний орган, що ухвалює рішення;

   * декілька альтернатив, з яких здійснюється вибір.

  Метою написання даної роботи є вивчення систем інтелектуальної підтримки
  прийняття рішень для менеджерів вищої ланки для більш глибокого розуміння
  їх суті.

  У роботі будуть розглянуті типи рішень, що приймаються керівниками,
  способи, що використовуються, наукові методи підвищення ефективності цього
  процесу і основні чинники, які необхідно враховувати при прийнятті
  управлінських рішень, специфіка прийняття рішень менеджерами вищої ланки.

  Розділ 1.

  З погляду змісту та методів формування вихідної інформації корпус
  менеджерів і фахівців виробництва на підприємстві можна поділити на три
  основні рівні менеджерів;

  - низова ланка — це бригадири комплексних бригад, майстри та фахівці
  дільниць, інші менеджери цього рівня;

  - середня ланка — це менеджери й фахівці цехового рівня;

  - вища ланка — це менеджери заводського рівня.

  Менеджерам виробництва вищого рівня необхідна інформація як у почасовому
  так і в пооб\'єктному аспектах про стан ресурсів і рівень забезпечення ними
  підприємства в цілому, про хід виробничо-господарських процесів і
  операцій, які відбуваються як в окремих структурних підрозділах, так і в
  цілому на підприємстві. Особливо їм важливо мати інформацію про загальний
  стан виробництва на кожний момент, про стосунки, що склалися між цехами,
  кон\'юнктуру ринку й т. ін. Система об\'єктивного інформування оперативно
  забезпечує необхідною інформацією менеджерів і цього рівня.

  Зауважимо, що основним джерелом для інформування менеджерів і фахівців
  усіх рівнів є стан ресурсів на об\'єкті управління, виробниче-господарська
  та інша діяльність і первинна інформація, яка в процесі обробки
  узагальнюється за різними працівниками, укладається у вихідні форми, а
  потім передається користувачам на екрани їхніх ПЕОМ.

  Основні завдання вищих менеджерів організації (мал.2) полягають у
  формулюванні її місії, цінностей, політики, основних стандартів
  діяльності, формуванні структури і системи управління, представництва на
  переговорах з державними органами і головними контрагентами. їх діяльність
  характеризується масштабністю, складністю, пріоритетністю стратегі