Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державног.

Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

			Shura19@yandex.ru
  Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного

    Прийнято вважати що Казначейство, як спеціальний урядовий фінансовий
орган, відає касовим виконанням державного бюджету.
    Дещо з історії. Праобразом казначейства можна вважати княжу казну,
яка за часів правління великих князів слугувала сховищем матеріальних
цінностей князівств. Але функції казни заключалися не тільки у цьому - тут
також писали укази, складали грамоти, ввели поточне листування...
    Казна московського князівства була в кремлі, на казенному дворі, та
вже до середини 15 століття княжа казна набула значення центрального
фінансового відомства... Згодом документи, які в ній зберігалися склали
основу так званого царського архіву та інших державних архівів.
    В Росії апарат казначейства засновано після 1863 року коли у складі
міністерства фінансів створили Департамент Державного казначейства.  У
віданні департаменту перебували місцеві органи – казенні палати (до речі
цікавий факт - відомий український письменник Панас Мирний майже все своє
життя працював службовцем казенної палати у Полтаві). У ті часи всі зібрані
казначейською системою прибутки записували в єдиний рахунок у Держбанку.
Після жовтневої революції утворенні в СРСР казначейства були ліквідовані, а
касове виконання Державного бюджету виконувалось Держбанком.
    Україна як відомо була провінцією Росії, і між нею і іншими
провінціями царської Росії щодо бюджету жодних відомостей  не  було.
Можливості самостійного існування бюджетові України на той час ще не було.
    Спроби побудувати бюджет України на базі власної державності була
зроблена у 1917 – 1920 роках. Центральна Рада наприкінці 1917 року
намагалася централізувати фінанси України від фінансування в Росії. Повний
бюджет побудовано тільки за гетьманату Павла Скоропадського. Загальну суму
його прибутків обчислено на 324973 млн. крб., видатків – 5346,735 млн. крб.
Дефіцит у 2097,005 млн. крб., мав бути відшкодований випуском серії білетів
Державної скарбниці на суму 1004,650 млн. крб. та іншими кредитними
операціями на суму 1092,355 млн. крб.
    Українське казначейство може вважатись створеним лише тоді, коли воно
почало оплачувати рахунки установ, які утримуються з Державного бюджету.
    Для повноцінної роботи казначейства потрібно було часткове передання
функції двох управлінь Мінфіну  казначейству.  Також  було  проведено
фінансування від управлінь центрального апарату Мінфіну до  Головного
управління Державного казначейського управління. Далі Головному управлінню
Державного казначейського управління слід було протягом першого кварталу
підготувати кадровий потенціал і розпочати передачу функції фінансування
бюджетних установ безпосередньо територіальним казначействам, що надало
можливість міським і районним відділенням Державного казначейства вивчати
їх потреби в коштах і визначати шляхи скорочення державних витрат. Вся ця
робота була проведена у короткі строки.
    Повноцінне казначейство забезпечує:
   V акумуляцію коштів державного бюджету на єдиному рахунку, що у свою
    чергу дає змогу урядові терміново здійснити першочергові заходи і
    точне виконання Закону “Про Державний бюджет”;
   V встановлену урядом черговість використання видатків Державного
    бюджету.
    Тобто від ритму роботи казначейства залежать спрямування коштів за
призначенням, в тому числі і на просування економічних реформ.
    Фінансовий контроль органів місцевого самоврядування  здійснюють
органи представницької та виконавчої влади місцевих Рад народних депутатів
насамперед через відповідні комісії Рад народних депутатів і місцеві
фінансові органи. Об'єктом фінансового контролю  є  місцеві  бюджети,
позабюджетні фонди,  господарсько-фінансова  діяльність  підприємств  і
організацій комунальної власності.
    Особливим підрозділом Міністерства Фінансів України, що спеціально
займається виконанням Державного бюджету України, є Державне казначейство
України. Воно було утворено Указом Президента України від 27 квітня 1995
року № 335 і входить в систему органів державної виконавчої  влади. Щоб
уявити собі хоч приблизно обсяг роботи казначейства, достатньо сказати, що
в Україні в даний час існує понад 11500 бюджетів різних рівнів,  через які
розподіляється більше половини фінансових ресурсів країни.
    В Україні встановлюється казначейське виконання бюджетів. На органи
виконавчої влади покладаються організація виконання і виконання бюджетів,
управління рахунками бюджетів і бюджетних коштів. Зазначені органи є
касирами всіх розпорядників і одержувачів бюджетних коштів і здійснюють
платежі за рахунок бюджетних коштів від імені і з доручення бюджетних
установ.
    При  казначейському  виконанні  державного  бюджету  реєстрація
надходжень, регулювання обсягів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань,
здійснення дозвільного напису на право здійснення витрат у рамках виділених
лімітів бюджетних зобов'язань, здійснення платежів від імені одержувачів
коштів держбюджету покладаються на державне казначейство.
    У своїй діяльності по виконанню державного бюджету Головне управління
держказначейства взаємодіє з  Центральним  банком  України,  Державною
податковою службою України, іншими центральними органами державної влади і
управління України.
    Державне казначейське управління у своїй  діяльності  керується
конституцією України; конституційним договором між Верховною Радою України
і Президентом України, його розпорядженнями; декретами та постановами
Кабінету Міністрів України.
    На органи Державного казначейства України накладаються функції:
   > управління наявними коштами Державного бюджету та коштами державних
    позабюджетних фондів;
   > розмежування за нормативами затвердженими ВРУ, загальнодержавних
    податків, зборів та обов‘язкових платежів між державним бюджетами,
    фінансування видатків державного бюджету;
   > введення обліку виконання Державного бюджету за доходами і видатками
    складання звітності про стан виконання державного бюджету;
   > здійснення управління та обслуговування внутрішнього і зовнішнього
    боргу;
   > здійснення контролю за надходженням та  використанням  коштів
    державних позабюджетних фондів;
   > розробка нормативно методичних матеріалів з питань бухгалтерського
    обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів.