Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах паві

Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах паві.
Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорнобілі малоформатні матеріали Річний об'єм замовлень КИЇВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ


|“_____”________________1999 р. |
|________________________________|ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТТЕМА: Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах
павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об’єм 40 000
замовлень.Дипломник: Орлов Денис Володимирович

Консультанти:
по технологічній частині: Федоров Ю. Ю.
по економічній частині: Олещенко Л. В.
по графічній частині: Форноляк Е.Б.КИЇВ – 1999 р.
КИЇВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
| |ЗАТВЕРДЖУЮ |
| |Заст. Директора по учбовій |
| |роботі |
|Строк закінчення дипломного |(зав. Відділенням) |
|проекту___________________________ |_______________________________|
| |____ |

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект
студенту 5 курсу, спеціальність 5.02.02.04. гр.Ф5-76
Орлов Денис Володимирович

Тема: Розробити проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в
умовах павільону на чорно-білі малоформатні фотоматеріали. Річний
об’єм реалізації 40 000 замовлень

ОБ’ЄМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
ВСТУП.
1. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.
1.1.Визначення номенклатури, видів та об’ємів робіт. 1.2. Розрахунок
негативних та позитивних фотоматеріалів. 1.3. Розрахунок хімікатів
1.4. Розрахунок чисельності виробничого персоналу. Режим роботи
підприємства. 1.5. Розрахунок сріблоутримуючих відходів. 1.5.1.
Розрахунок загальної кількості срібла, що підлягає поверненню 1.6.
Розрахунок і спеціфікація технологічного обладнання. 1.7. Розрахунок
виробничих приміщень.

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
2.1. Техніка і технологія виконання фотозйомочних робіт
2.1.1. Вибір плану, масштабу зображення. 2.1.2. Вибір точки
зйомки, ракурсу, положення перед камерою. 2.1.3. Вибір фону.
2.1.4. Тональне рішення знімку. 2.1.5. Світове рішення знімку.
2.1.6. Емоційна підготовка портретуємого.
2.2. Техніка та технологія викрнання фотолаботаторних робіт
2.2.1. Особливости негативного процесу. 2.2.2. Особлиіості
позитивного процесу.

3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

3.1. План-схема. М 1:100 формат А-3

3.2. План-схема. М 1:50 формат А-1

4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1. План виробництва та реалізації послуг. 4.2. План по праці і
заробитній платі. 4.3. Розрахунок річного фонду персоналу
підприємства. 4.4. План по собівартості прибутку та рентабельності.
4.4.1. Розрахунок собівартості. 4.4.2. Розрахунок прибутку. 4.4.3.
Розрахунок рівня рентабельності. 4.5. Розподіл прибутку. 4.6. Основні
техніко-економічні показники підприємства. 4.7. Висновки

5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ЛІТЕРАТУРА
Керівник дипломного проектування Федоров Ю.Ю.

Розглянуто предметною комісією_______________
Протокол______від_________Голова_________________________
Дата видачі дипломного завдання______________________
Зміст

ВСТУП
11 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
1. Визначення номенклатури, видів та об’ємів робіт
2. Розрахунок негативних та позитивних матеріалів
3. Розрахунок чисельності виробничого персоналу. Режим роботи
підприємства
4. Розрахунок хімікатів та матеріалів
5. Розрахунок сріблоутримуючих відходів
6. Розрахунок і специфікація технологічного обладнання
7. Розрахунок виробничих приміщень
21 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
1. Техніка і технолгія виконання знімальних робіт
1. Вибір плану, масштабу зображення
2. Вибір точки зйомки, ракурсу положення перед камерою
3. Вибір фону
4. Тональне рішення знімку
5. Світове рішення знімку
6. Ємоційна підготовка портретуємого
2. Техніка та технологія фотолабораторних робіт
1. Особливості негативного процесу
2. Особливості позитивного процесу
3. Забезпечення якості продукції та культури обслуговування
4. Техніка безпеки і протипожежні заходи
31 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА
1. План-схема фотокомплексу М 1:100 формат А3, міліметрівка
41 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
1. План виробнацтва та реалізації послуг
2. План по праці і заробітній платі
3. Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу підприємства
4. План по собівартості прибутку та рентабельності
1. Розрахунок собівартості
5. Розподіл прибутку
6. Основі техніко-єкономічні показники підприємства
51 ПРАКТИЧНА ЧАСТНА
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП


Розвиток фотопослуг у комплексі галузей побутового
обслуговування населення передбачає більш повне забеспечення підприємств
цієї сфери високо квалифікованними фахівцями. Оскільки працівники
фотогалузі мають безпосередній контакт з замовниками, вони повинні мати
знання з психології, навички з обслуговування замовників.
Функції фотопослуг (технологічні, соціально-економічні, естетичні)
тісно пов’язанні із зростанням культурного рівня населення. Це в свою чергу
зумовлює підвищення вимог до якості культури обслуговування, більш повного
задоволення потреб у фотокінороботах, збільшення їх кількості, розширення
асортименту, підвищення художнього рівня.
Удосконалення технологічної функції передбачає застосування
механізованного устаткування, потокових ліній для обробки
кінофотоматеріалів і виготовлення фотовідбитків. Це сприяє створенню
фотозображень високої якості, скороченню строків їх виконання.
У сучасних умовах, коли більш доступною і більш массовою стала
кольрова фотографія, чорно-біла переходить в ранг елітної фотографії.
Способ реєстрації в кольрі різноманітних явищ є кольорова фотографія. Її
застосовують для створення високохудожніх знимків, чорно-біла художня
фотографія надає знимку особий стиль. У зв’язку з цим сьогодні важливо
удосконалювати майстерність зйомки, вивчати методи обробки
фотокіноматеріалів вітчизняного і зарубіжного виробництва, використовув
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?