Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притися

Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притися.
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині
Міністерство освіти УкраїниУжгородський Державний університетБіологічний факультетКафедра фізіології рослин та біотехнологіїМонда Н. В. Курсова робота, IV-й курсНауковий керівник                                                        ст. в. Вайда П.В. Ужгород 1999З М І С Т1. Вступ…………………………………………………………………….…..32. Огляд літератури……………………………………………………………52.1.Фізіологічні основи морозостійкості озимої пшениці.…….……………52.2. Морозостійкість кореневої системи озимої пшениці .……………….…72.3. Грунтове живлення і зимостійкість.……………………………………..93. Експериментальна  частина……...……………………..……..……………133.1. Грунтово-кліматичні умови в низинній зоні Закарпаття..……..……….133.2. Методи  та об`єкти досліджень ………………………..…………………154. Результати та їх обговорення………………………………………………..17Висновки…………………………………………………………...……………20Література……………………………………………………………………….21ВступВ успішному розвитку зернового господарства велике значення має отримання високих і стійких урожаїв озимої пшениці, яка займає значну вагу в зерновому балансі країни. При використанні агротехніки і внесенні добрив озима пшениця зимостійких сортів забезпечує отримання високих і стійких врожаїв в основних зонах  її вирощування.        Озима пшениця, розвиваючись з осені, більше використовує осінні і ранньо-весняні запаси вологит в грунті, краще переносить несприятливі умови весняно-літньої вегетації і дозріває раніше ярових колосових культур. В меншій мірі піддається шкідливій дії високих температур і суховіїв в період формування і наливання зерна.Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому ж році на одному полі озимі хліба добре перезимовують і дають високий врожай, а на інших гинуть або зменшуються в кількості.(Ястрембович Н. И., 1962)Найбільш висока зимостійкість при різному сполученні осінньо-зимніх умов формується після багаторічних трав, гороха, зібраного на зерно. По цим попередникам в умовах оптимальної вологості грунту і поживного режиму в осінній період формується оптимальний габітус пшеничного куща з 5-7 стеблами на одній відстані, висота якого досягає 22-27 см. Такі посіви краще переносять низькі температури і при довгій сніжній зимі менше піддаються вимочуванню.Дослідження показали, що внесення органічних і мінеральних добрив під озимі посіви значно послаблює негативний вплив несприятливих умов зимівлі. Внесення добрив в помірні по умовах зимівлі роки підвищувало зимостійкість і врожай озимої пшениці, а перерослі з осені посіви випрівали значно більше, ніж оптимально розвинуті посіви в варіантах без добрив.Більш всього змінюються умови проростання озимої пшениці в залежності від строків посіву.Низькі врожаї зерна при ранніх строках посіву в основному пояснюються значним пошкодженням переріслих з осені рослин також в умовах сприятливої зими.Більш міцними вважають рослини оптимальних строків посіву. Вони мають найбільший коефіціент кущіння і укорінення, помірну висоту рослин і достатньо високу масу.Оптимальний розвиток вегетативної маси пшениці являється важливою умовою високого врожаю зерна.2. Огляд літератури2.1. Фізіологічні основи морозо-зимостійкості пшениці        Висока зимостійкість сорту тієї чи іншої культури залежить від його пластичності. Ця властивість рослинного організму виражається в швидкому пристосуванні рослини до різних умов середовища. Завдяки цьому забезпечується нормальний ріст, висока продуктивність, навіть при несприятливих умовах посухи, морозів, грунтового засолення та інших факторів.Одним із фізіолого-біохімічних показників зимостійкості являється стан пластидного апаратуі пігментної системи протягом зимівлі. У зимостійких сортів пластидний апара
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?