Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для мен

Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для мен.
Застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень для менеджерів вищої ланки КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА Національний банк УкраїниКафедра економічної кібернетики

Комплексна Курсова робота

з навчальних дисципліни: “Системи оброблення економічної інформації” та
“Методи та засоби видобування знань із сховищ даних”

на тему: “ застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень
для менеджерів вищої ланки”

Виконав:

студент ІV курсу, групи 402-ек

Жмінковський любомир Ярославович

керівник:

Штанько Віктор Михайлович

Львів - 2005

Зміст

Вступ.............................................................................................................................3

Розділ1.Специфіка прийняття рішень менеджерами вищої
ланки.........................4

Розділ2.Системи підтримки прийняття управлінських
рішень............................10

Розділ3.Використання технологій штучного інтелекту в управлінні
організацією...............................................................................................................17

Висновки.....................................................................................................................28

Список використаної
літератури.............................................................................29

Додатки.......................................................................................................................30

План комплексної курсової роботи затверджено ___ __________ 2005 року.

Керівник:к.е.н.,доцент Штанько В.М

_______________

(підпис)

Вступ

Менеджером можна назвати людину тільки тоді, коли він ухвалює
організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей. Прийняття
рішень - складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність
прийняття рішення пронизує все, що робить керівник, формулюючи цілі і
домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень
надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягнути успіху в мистецтві
управління.

Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності.
Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація діяльності
компанії - головна функція менеджера вищої ланки.

Розглянемо цей процес.

Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед варіантів, що є або
альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між теперішнім часом і
майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, даний процес включає в
себе багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі
елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення - як вибір
альтернативи. Даний процес лежить в основі планування діяльності
організації. План - це набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму їх
використання для досягнення організаційних цілей.

У управлінні організацією прийняття рішень здійснюється менеджерами різних
рівнів і носить більш формалізований характер, ніж це має місце бути в
приватному житті. Справа в тому, що тут рішення торкається не тільки
однієї особистості, частіше за все воно відноситься до частини або до
цілої організації, і тому підвищується відповідальність за прийняття
організаційних рішень. У зв\'язку з цим виділяють два рівні рішень в
організації: індивідуальний і організаційний. Якщо у першому разі
управлінця більше цікавить сам процес, його внутрішня логіка, то у другому
- інтерес зсувається в сторону створення відповідного середовища навколо
цього процесу.

* Прийняття рішень є центральним елементом управлінської діяльності, по
відношенню до якого всі інші можуть розглядатися як допоміжні. Далі
під прийняттям рішень ми будемо розуміти особливий вид людської
діяльності, направлений на вибір кращої з альтернатив, що є. Це
визначення вказує на три необхідних елементи процесу вибору:

* проблема, що вимагає дозволу;

* людина або колективний орган, що ухвалює рішення;

* декілька альтернатив, з яких здійснюється вибір.

Метою написання даної роботи є вивчення систем інтелектуальної підтримки
прийняття рішень для менеджерів вищої ланки для більш глибокого розуміння
їх суті.

У роботі будуть розглянуті типи рішень, що приймаються керівниками,
способи, що використовуються, наукові методи підвищення ефективності цього
процесу і основні чинники, які необхідно враховувати при прийнятті
управлінських рішень, специфіка прийняття рішень менеджерами вищої ланки.

Розділ 1.

З погляду змісту та методів формування вихідної інформації корпус
менеджерів і фахівців виробництва на підприємстві можна поділити на три
основні рівні менеджерів;

- низова ланка — це бригадири комплексних бригад, майстри та фахівці
дільниць, інші менеджери цього рівня;

- середня ланка — це менеджери й фахівці цехового рівня;

- вища ланка — це менеджери заводського рівня.

Менеджерам виробництва вищого рівня необхідна інформація як у почасовому
так і в пооб\'єктному аспектах про стан ресурсів і рівень забезпечення ними
підприємства в цілому, про хід виробничо-господарських процесів і
операцій, які відбуваються як в окремих структурних підрозділах, так і в
цілому на підприємстві. Особливо їм важливо мати інформацію про загальний
стан виробництва на кожний момент, про стосунки, що склалися між цехами,
кон\'юнктуру ринку й т. ін. Система об\'єктивного інформування оперативно
забезпечує необхідною інформацією менеджерів і цього рівня.

Зауважимо, що основним джерелом для інформування менеджерів і фахівців
усіх рівнів є стан ресурсів на об\'єкті управління, виробниче-господарська
та інша діяльність і первинна інформація, яка в процесі обробки
узагальнюється за різними працівниками, укладається у вихідні форми, а
потім передається користувачам на екрани їхніх ПЕОМ.

Основні завдання вищих менеджерів організації (мал.2) полягають у
формулюванні її місії, цінностей, політики, основних стандартів
діяльності, формуванні структури і системи управління, представництва на
переговорах з державними органами і головними контрагентами. їх діяльність
характеризується масштабністю, складністю, пріоритетністю стратегі
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?