Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Контроль работы удаленной станции

Контроль работы удаленной станции.
Контроль работы удаленной станции Кіровоградський державний технічний університет
Кафедра програмного забезпечення


Спеціальність: програмне забезпечення

Курс IV Група ПЗ 96–2
Семестр VIII

Завдання

на курсовий проект (роботу) студента_
.

( Прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту
(роботи)____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______
2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)
____________________________________________________________________________
___
3. Вихідні дані до проекту (роботи)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (з точним зазначенням
обов’язкових креслень)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________
5. Перелік графічного матеріалу ( з точним зазначеннням обов’язкових
креслень)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________
6. Дата видачі завдання
____________________________________________________________КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

|№ п/п |Назва етапів курсового поекту (роботи) |Строк |Примітки |
| | |виконання | |
| | |етапів | |
| | |проекту | |
| | |(роботи) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Студент_____________________________|____________________________________|
|_ |__ |
|(підпис) |(Прізвище, ім’я, по батькові) |
|Керівник____________________________|____________________________________|
|__ |__ |
|(підпис) |(Прізвище, ім’я, по батькові) |
|“______”_____________________2000 р.| |
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?