Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Возможности текстового редактора MS Word при решении задач по стереоме

Возможности текстового редактора MS Word при решении задач по стереоме.
Возможности текстового редактора MS Word при решении задач по стереометрии укрТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ "КПІ" ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ НА ТЕМУ: "Можливості текстового редактора MS Word 97 на прикладі розв'язку задачі із стереометріі" Ліцеїст 4-го курсу групи ФМ - 43 Демиденко Г.В. Умова задачі: в основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з кутом ( при основі і радіусом вписаного кола r. Діагональ бічної грані, що містить основу цого трикутника, утворює кут ( з площиною основи призми. Знайдіть об'єм призми. Розв'язок: нехай у прямій призмі ABCA1B1C1 (ABC - основа, AB = АС, (АВС = (АСВ = (, О - точка перетину бісектрис ВМ і АК в (АВС, ОК - радіус вписаного в нього кола, АК(ВС, ВК = КС, ОК = r. В1В((АВС), ВС - проекція похилої В1C до площини АВС, (В1СВ = (. З трикутників ОКВ, АКВ, ВВ1C ((ВВ1C=90() знаходимо: Отже: Відповідь: Висновки: В цій лабораторній роботі були на практиці вивчені можливості текстового редактора MS Word 97. В роботі використовувались такі прикладні пакети текстового редактора, як його графічний редактор та редактор формул MS Equation 3.0 .
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?