Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Организационноэкономическое проектирование процессов создания нового т 2340

Организационноэкономическое проектирование процессов создания нового т 2340.
Организационноэкономическое проектирование процессов создания нового товараМіністерство освіти України Черкаський інженерно-технологічний інститут Кафедра економіки і управління Курсова робота з менеджменту на тему: "Організаційно-економічне проектування процесів створення нового товару" Виконав: студент IV курсу групи П-56 Шведенко В.Г. Керівник: асистент Тележинський Д.В. Черкаси 1998 ЗМІСТ 1. Вихідні дані 3 2. Розрахункова частина 7 2.1. Аналіз продуктивності варіантів приладів 7 2.2. Прогноз ринкової потреби і обсягів виробництва приладів 7 2.3. Розрахунки витрат на підготовку виробництва приладу 8 2.4. Нормативи витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання 10 2.5. Нормативи загальноцехових витрат 10 2.6. Розрахунки прямих матеріальних витрат 11 2.7. Розрахунки прямих витрат на оплату праці 12 2.8. Розрахунки інших прямих витрат 13 2.9. Розрахунки непрямих витрат 13 2.10. Розробка планової калькуляції собівартості приладу 14 2.11. Обгрунтування проектної ціни приладу 14 2.12. Аналіз ефективності нового приладу 16 2.13. Порівняльна таблиця техніко-економічних показників 17 3. Висновки 17 1. Вихідні дані Таблиця 1 - Дані про сферу застосування та умови виробництва приладу Показники Позначе-ння Дані за варіантом (№ 8) 1. Прогноз потреби виробництва у вимірах, млн. вимірів на рік ОВ 50 2. Плановий період насичення ринкової потреби у приладах, років ТН 4 3. Передвиробничі витрати (капітального характеру), тис. Грошових одиниць - науково-дослідні роботи КН.Д. 12 - конструкторські розробки КК.Р. 5 - технологічне проектування КТ.П. 3 - придбання додаткового обладнання КС.ОБ 4 - створення нових робочих місць КР.М. 8 - витрати невиробничого характеру (реклама, тощо) КН.Х. - Таблиця 2 - Експлуатаційні характеристики приладів Показники Позначе-ння Дані за варіантом (№ 8) 1. Годинна технічна продуктивність приладу, вимірів у годину ПГ 12/8 2. Коефіцієнт міжзмінних втрат робочого часу у зв`язку з ремонтами і технічним обслуговуванням (цілодобові втрати часу) КД 0,95 (0,94) 3. Коефіцієнт внутрізмінних втрат робочого часу КВ.З 0,95 (0,92) 4. Розряд оператора РО 4(5) 5. Потужність електроспоживання, Вт ПС 2400 (800) 6. Нормативний строк служби, роки ТС 8(5) 7. Змінність використання, змін ЧЗ 2 8. Норматив втрат на поточні ремонти і обслуговування та експлуатаційні матеріали на 1000 годин роботи приладу, відсотків від його вартості НТ.О 4(4) Таблиця 3 - Економічні нормативи діяльності підприємств на рік початку виробництва нового приладу Показники Позначе-ння Дані за варіантом (№ 8) Показники цеху-виробника 1. Фонд оплати праці виробничого персоналу, т.г.од - тарифний фонд ФТ.Р 320 - доплата за відпрацьований час ФДП 26 - доплата за невідпрацьовааний час ФД.З 36 2. Фонд оплати працці забезпечуючого персоналу, т.г.од - робітників з обслуговування обладнання ФО.Р 35 - інших робітників ФІ.Р 29 - адміністративно-управлінського персоналу ФА.УП 38 3. Амортизація, т.г.од - будинки та споруди АБ 21 - обладнання АОБ 88 - цінне виробниче оснащення АВ.ОС 17 4. Енергія, т.г.од - електроенергія технологічна ЕТЕХ 152 - електроенергія для освітлення та господарських потреб ЕГ.П 31 - вода для господарських потреб ВГ.П 9 5. Ремонт і технічне обслуговування, т.г.од - будинків та споруд РБ.С 39 - обладнання РОБ 137 - цінного виробничого оснащення РВ.ОС 23 - цінного господарського інвентаря РГ.ІН 6 6. Зношування малоцінних і швидкозношуваних предметів, т.г.од - інструментів та виробничого оснащення ЗВ.ОС 44 - господарського призначення ЗГ.ПР 7 7. Послуги інших підрозділів і організацій, т.г.од - щодо забезпечення роботи обладнання ПОБ 24 - на господарські потреби ПГ.П 18 8. Трудомісткість річної програми робіт, т.нормогодин ТР.П 480 Нормативи діяльності підприємства в цілому 1. Норматив загальновиробничих витрат, відсотків до цехової собівартості продукції НЗ.В 43 2. Норматив позавиробничих витрат, відсотків до виробничої собівартості продукції НП.В 8 Таблиця 4 - Нормативи витрат матеріалів Матеріали Одиниці виміру Дані за варіантом (№ 8) Матерііали основні Сталь листова кг 12 Латунь листова кг 3 Прокат стальний кг 5 Прокат латунний кг 2 Полістирол кг 4 Стеклотекстоліт кг 2 Припій кг 70 Гетинакс кг 3 Дюраль листова кг 7 Алюмінієве литво кг 2 Капрон кг 1 Лаки і фарби кг 1 Дріт м 80 Кабель м 6 Матеріали допоміжні Розчини кг 1 Кислоти кг 2 Луги кг 1 Таблиця 5 - Застосування покупних виробів Назва виробу Одиниці виміру Дані за варіантом (№ 8) Конденсатори шт. 30 Резистори шт. 45 Діоди шт. 10 Транзистори шт. 12 Мікросхеми шт. 10 Роз'єднувачі шт. 2 Перемикачі шт. 4 Реле шт. 8 Датчики шт. 1 Індикатори шт. 8 Трансформатори шт. 1 Вимірювальні прилади шт. - Електродвигуни шт. - Кріплення кг 3 Таблиця 6 - Дані про трудомісткість робіт (Норми трудомісткості) Види робіт Середній розряд Дані за варіантом (№ 8) Розкрійні 2 4 Штампування 4 1 Ливарні 3 2 Зварювальні 3 3 Термічні 4 8 Слюсарні 3 11 Механообробні 3 7 Монтажні 4 12 Складальні 4 10 Регулювальні 5 8 Випробувальні 4 55 Таблиця 7 - Дані про спеціальне оснащення Вид оснащення Кількість одиниць /ЧО/ за варіантом (8) Литтєві форми 5 Пристосування для механічної обробки 5 Штампи 8 Монтажне оснащення 6 Таблиця 8 - Нормативи трудових і матеріальних витрат на одиницю оснащення Вид оснащення Трудомісткість проектування, ТПО, нормогодин
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?