Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Сутність та зміст сучасного менеджменту4830

Сутність та зміст сучасного менеджменту4830.
Сутність та зміст сучасного менеджменту
Українська Академія державного управлінняпри Президентові УкраїниХарківський філіал«Допущено    до   захисту магістерської дисертації»Екологічна свідомість як фактор розвитку українського суспільстваМагістерська дисертація на здобуття кваліфікації магістра державного управлінняНауковий керівникЗаступник Голови Харківської обласної державної адміністрації, кандидат історичних наукМєщєряков Валерій ФедоровичСлухачФісун Ігор ЛеонтійовичХарків 1997З М І С ТВСТУП        3Розділ I Роль і місце екології у сучасному світогляді        101.1.Наука про довкілля        101.2.Місце екології у системі наук        131.3.Принципи і закони природи        141.4.Наука і технологія        151.5.Наука і ціннісний підхід        161.6.Наука про довкілля і області її застосування        17Розділ IIАналіз сучасних уявлень про стосунки «людина-природа»        18Розділ IIIПравове регулювання у галузі захисту довкілля        323.1.Міжнародні правові акти        323.2.Конституція та закони України        33Розділ IVГромадськість як вагомий чинник захисту довкілля        404.1.Активність громадськості як запорука збереження довкілля        404.1.1.Спільний інтерес        424.1.2.Порушені звязки. Баланс        424.2.Ключовий термін        434.3.Необмежені можливості впливу        434.4.Необхідність громадської активності та її переваги        44Розділ VОрганізаційні умови екологічного менеджменту в місцевих державних адміністраціях та органах самоврядування        475.1.Структури місцевого самоуправління, необхідні для більш спішного екологічного менеджменту         485.2.Завдання адміністративних підрозділів        495.3.Класифікація завдань        515.4.Інтегрування екології в адміністративні структури        525.4.Екологічні відомства (підрозділи)        52Висновки та пропозиції        59Використана література        61Додатки        66…як нам дійти до злагоди і згоди в буденних пристрастях, в суєтній метушні?Є вищий смисл в гармонії природи,дай, Боже, нам гармонії в душі.Віталій ІващенкоВ С Т У ПГлобальна екологічна криза є реалією нашого часу. Але на фоні політичної і економічної ситуації, яка склалася в Україні, проблема стосунків з природним оточенням відкладається в побутовій свідомості на задній план. Найбільшу увагу привертають такі аспекти загострення екологічної ситуації, як погіршення якості життя в результаті забруднення довкілля і наслідки антропогенних катастроф, перш за все наслідки аварії на ЧАЕС. Від цієї проблеми, певно, ми позбавимось ще нескоро, мине чимало десятиліть, а, можливо, і століття, поки ми будемо згадувати про це як про історичний факт із життя України. Тому для українського суспільства проблема формування екологічної свідомості є нагальною, і у найближчих десятиліттях вона повинна стати найважливішим фактором його розвитку. Відповідно, в психологічних дослідженнях, які торкаються проблеми «людина-природа», переважає аналіз психологічних аспектів проблем, які виникають у зоні екологічного лиха. Головна увага при цьому приділяється задачам психологічної реабілітації потерпілих. Переважно в такому ж контексті екологічно незадовільних умов життя розробляються проблеми екологічного виховання, навчання і екологічної пропаганди. Визнаючи значення такої роботи, слід підкреслити актуальність вивчення не тільки наслідків, але й психологічних причин виникнення антропогенних екологічних порушень.Системний аналіз сучасної екологічної ситуації приводить до розуміння значення побутових уявлень про щоденні, профанні форми взаємодії з природним оточенням, оскільки врешті саме ці уявлення мають визначальне значення у розвитку антропогенних криз як на мікро-, так і на макрорівні.Коли у 1960-ті роки людство почало усвідомлювати серйозність посталих перед ними екологічних проблем, виникло питання: скільки часу у нас залишилось? Скільки років мине, перш ніж ми зіткнемося з трагічними наслідками нашого недбайливого ставлення до довкілля? Відповіддю було: 30-35 років. Зараз, коли ми наблизились до кінця зазначеного тридцятирічного терміну, цей прогноз, нажаль, має своє підтвердження і він був недалекий від істини, бо вочевидь потеплення клімату, дірки в захисному озоновому шарові над полюсами, повсякчасна присутність токсичних хімічних речовин у ґрунтових водах багатьох країн світу, голод у Африці, забруднення харчових продуктів залишками пестицидів і вимирання численних видів в міру відступання лісів перед зростаючим народонаселенням планети. У нас просто немає інших тридцяти або хоча б десяти років для вивчення і обговорення екологічних проблем. Необхідно вже зараз вжити рішучих заходів задля спасіння біосфери. Ще через тридцять років ми або створимо стійке суспільство, або станемо свідками згасання цивілізації на Землі.Все це дуже прикро, але втішно те, що перераховані проблеми вивчені і вже розроблені (принаймні теоретично або на рівні дослідних установок) технології, які дозволяють їх вирішити, а значить, забезпечити стійкий розвиток суспільства. Треба серйозно взятися до справи.Яким би ми хотіли бачити довкілля? Якщо б нас попросили його описати, ми б, ймовірно, згадали такі речі, як чиста вода, чисте повітря, родючий ґрунт і високопродуктивне сільське господарство, відсутність небезпечних відходів та недоторканий людиною простір з багатим рослинним і тваринним світом. Але більше за все ми, мабуть, прагнемо, щоб взаємозвязок людства з довкіллям був стійким, тобто можна було б з упевненістю дивитися у майбутнє, знаючи, що наведені вище риси не деградують і не зникнуть, а будуть збері
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?