Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Загальна характеристика оборотних коштів підприємства.
Загальна характеристика оборотних коштів підприємства Міністерство освіти і науки України


Академія муніципального управлінняКафедра фінансівКурсова робота

з курсу “Фінанси підприємств”
на тему:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________Виконавець

Студент____ групи_____курсу
спеціальності _______________

Попельнюхов Роман Володимирович
прізвище, ім’я, по-батькові
(підпис)Рецензент
______________________________
вчена ступінь, звання,
прізвище, ім’я, по-батькові


Київ – 2003 р.

Академія муніципального управління
кафедра
____________________________
дисципліна
_________________________
спеціальність
_______________________
курс
_______________________________
група
______________________________
семестр
_____________________________

Завдання на курсову роботу
студента __________________________________________________
1. Тема роботи _____________________________________________
2. Термін подання студентом завершеної роботи _______________
3. Вихідні дані та план роботи___________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Дата отримання завдання _____________________

Календарний план
|№ |Етапи виконання |Термін виконання |Примітки |
|n/|роботи |етапів роботи | |
|n | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Студент __________________
(підпис)
Керівник ________________
(підпис)

Зміст

Вступ.

1.Розділ. Сутність і класифікація оборотних коштів.

1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів

1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів


2.Розділ. Нормування оборотних коштів та визначення потреби в них.

2.1. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах

2.2. Нормування оборотних коштів

2.3. Методи нормування оборотних коштів.

3.Розділ. Джерела формування оборотних коштів

3.1. Власні джерела формування оборотних коштів

3.2. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів

3.3. Залучення коштів інших суб'єктів господарювання


4.Розділ. Показники стану і використання оборотних коштів

4.1. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх
обертання
4.2. Показники стану власних оборотних коштів

4.3. Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів

Висновки


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ДОДАТКИ


Вступ


Анотація

У даній курсовій роботі на підставі різних літературних джерел я
розкрив поняття й економічну сутність оборотних коштів, їхнє значення для
діяльності підприємства, особливості управління оборотними коштами, а також
шляхи підвищення його ефективності.
При написанні роботи використані підручники за редакцією
А.М.Поддєрьогіна, Кондратьева О.В, О.И.Волкова, В.Я.Горфинкеля, В.М.Попова,
а також книги В.П.Грузинова, В.Д.Грибова, В.Е.Адамова та ін..

Кожне підприємство, починаючи свою виробничо-господарську
діяльність, повинно мати певну грошову суму. На ці грошові ресурси
підприємство закуповує на ринку або у інших підприємств сировину,
матеріали, паливо, оплачує рахунки за електроенергію, сплачує своїм
працівникам заробітну плату, несе витрати по освоєнню нової продукції, усе
це являє собою один з найважливіших параметрів господарювання, що одержав
назву "оборотні кошти підприємства".
В умовах ринкових відносин оборотні кошти здобувають особливо важливе
значення. Адже вони являють собою частину продуктивного капіталу, що
переносить свою вартість на знов створений продукт повністю і повертається
до підприємця в грошовій формі наприкінці кожного кругообігу капіталу.
Таким чином, оборотні кошти являються важливим критерієм у визначенні
прибутку підприємства.
Також, оборотні кошти є - важливою частиною майна підприємства.

Для забезпечення безперебійного процесу виробництва поряд з основними
виробничими фондами необхідні предмети праці, матеріальні ресурси. Предмети
праці разом із засобами праці беруть участь у створенні продукту праці,
його вартості.

Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів оптимальної
структури - необхідна передумова для його нормального функціонування в
умовах ринкової економіки. Тому на підприємстві повинне проводитися
нормування оборотних коштів, завданням якого є створення умов, що
забезпечують безперебійність виробничо-господарської діяльності фірми.

Важливо також уміти правильно керувати оборотними коштами, розробляти і
впроваджувати заходи, що сприяють зниженню матеріалоємності продукції і
прискоренню оборотності оборотних коштів. У результаті прискорення
оборотності оборотних коштів відбувається їхнє вивільнення, що дає цілий
ряд позитивних ефектів.

Підприємство у випадку ефективного керування своїми і чужими
оборотними ко
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?