Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі.
Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА”Shura19@yandex.ruКонтрольна робота
з дисципліни “Техніка і технологія торгівлі”Виконала: студентка курсу,
економічного факультету, гр.Перевірив: викладачРІВНЕ – 2004

1. Правила користування засобами вимірювальної техніки у торгівлі.

З метою забезпечення єдності вимірів на підприємствах торгівлі всі, що
знаходяться в експлуатації засоби вимірів (вимірювальні прилади, гирі, міри
довжини й обсягу, у тому числі імпортні, і т.п.) повинні бути справними,
правильно встановленими, мати видиме клеймо, або свідчення про перевірку,
термін дії якої не минув, видане Державною метрологічною службою або
метрологічною службою суб'єкта, що господарює, акредитованою у
встановленому порядку.
Усі засоби вимірів повинні бути закріплені за особою, відповідальною за
забезпечення єдності вимірів (далі ЗЄВ), призначеним керівником
підприємства торгівлі, що повинен знати правила роботи на них і терміни
представлення на перевірку.
Відповідальна особа за ЗЄВ, що здійснює контроль, при виявленні
несправностей у використовуваних засобах вимірів повинен негайно сповістити
керівника підприємства торгівлі, і вилучити несправний засіб вимірів з
експлуатації.
Використання не дозволених до застосування (у тому числі побутових)
неповірених або несправних засобів вимірів забороняється.
При кожній одиниці ваг, на яких провадиться зважування за допомогою
гир, повинен бути відповідний комплект гир. Гирі повинні відповідати
установленим вимогам і мати діюче повірене клеймо.
Облік наявності засобів вимірів на підприємстві торгівлі і терміни
представлення їх на перевірку варто вести в спеціальному журналі і графіку
перевірки.
Керівник підприємства торгівлі несе відповідальність за стан засобів
вимірів, і зобов'язаний забезпечити:
а) контроль за утримуванням у справному стані засобів вимірів і
правильним їх застосуванням;
б) своєчасне представлення засобів вимірів на перевірку;
в) розробку і проведення організаційно-технічних заходів щодо
впровадження сучасної вимірювальної техніки.
Установку, монтаж і порядок роботи з засобами вимірів варто вести
відповідно до посібника з експлуатації на конкретний тип приладу.
Установка засобів вимірювання.
Терези встановлюються на міцній, стійкій горизонтальній основі, не
підданій різного роду струсам і вібрації.
Доступ до ваг на робочому місці повинен бути вільним, підходи не
захаращені.
Місце установки ваг не повинне утрудняти покупцям огляд циферблата
(цифрових табло) і вантажоприймальної площадки ваг.
Терези настільні циферблатні й електронні встановлюються в
горизонтальному положенні по наявному рівні шляхом обертання настановних
(гвинтових) ніжок. Повітряний пухирець повинен знаходитися в середині
окружності рівня, ваги спиратися на всі чотири ніжки. Положення ніжок
фіксується контргайками.
Горизонтальність ваг повинна виставлятися заново після кожної зміни
місця розташування ваг.
Обидві стрілки ненавантажених циферблатних ваг повинні знаходитися в
нульовому положенні.
Після включення електронних ваг, нульові показання індикаторів маси і
вартості товару встановлюються шляхом процедури, описаної в інструкції з
експлуатації на конкретний тип ваг.
Після транспортування електронних ваг у зимових умовах їхнє включення
при кімнатній температурі можливо тільки після закінчення 4 годин.
Електронні ваги повинні використовуватися при температурі і вологості,
встановленої в експлуатаційних документах на конкретний тип ваг.
Терези настільні гірьові встановлюються так, щоб станина мала міцне,
стійке положення, без яких-небудь прокладок.
Горизонтальність установки ваг визначається шляхом повороту ваг на
місці установки на 180° (щоб ліва сторона стала на місці правої). Якщо
рівновага ненавантажених ваг при цьому зберігається, то, ваги встановлені
горизонтально.
Терези товарні з гирьотримачем і шкальні встановлюють по схилу,
укріпленому на їх колонці, при цьому платформа ваг повинна спиратися на
платформні важелі всіма чотирма кутами.
Для збереження стійкості ваг, що мають колеса, під раму ваг підводяться
бруски з видовбаними в них поглибленнями для коліс, замість окремих брусків
можна використовувати раму.
Терези лабораторні рівноплечні 2, 3, 4 класів установлюються по
наявному у них схилу чи рівню.
Міри безпеки при експлуатації електронних ваг.
Терези можна підключати тільки до мережі перемінного струму
напругою 220 В.
Терези повинні мати захисне заземлення.
При підключенні ваг до мережі не застосовувати перехідні пристрої без
контакту, що заземлює.
При зважуванні агресивних і сипучих речовин не допускати їх потрапляння
усередину ваг.
Користування засобами вимірів.
Перед зважуванням необхідно переконатися в рівновазі ненавантажених ваг
і у випадку, якщо рівновага порушена, її варто відновити з дотриманням
вимог експлуатаційної документації.
Рівновага ваг може бути відновлена шляхом:
а) очищення чашок і хрестовин від забруднення у вагах настільних
гирьових;
б) регулювання вагою тарувального вантажу, поміщеного в тарувальній
камері, що знаходиться під площадками ваг, у вагах настільних гирьових;
в) регулювання ваги тарувального вантажу, що знаходиться під гирьовою
площадкою, при розбіжності стрілок з нульовим штрихом шкали (після
установки їх за рівнем) у вагах настільних циферблатних;
г) регулювання тарувального пристосування, що є на коромислі ваг і
тарувального вантажу в камері гирьотримача товарних ваг;
д) регулювання тарувальних пристроїв, що є на коромислі у вагах
лабораторних 2, 3 і 4 класів.
Терези повинні зберігати рівновагу в ненавантаженому стані протягом
усього часу роботи на них. За цим повинні строго стежити працівники
торгівлі, що користаються цими вагами.
Якщо у вагах стан рівноваги порушений і не відновлюється за допомогою
тарорегулюючих вантажів, то ваги повинні бути негайно вилучені з
використання до виправлення недоліків спеціалізованим ремонтним
підприємством і надалі здані на перевірку.
У правильно відрегульованих настільних циферблатних
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?