Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Різновиди знижок Рентабельність зниження цін

Різновиди знижок Рентабельність зниження цін.
Різновиди знижок Рентабельність зниження цін 1.Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін.


Вступ
1.Класифікація цін.
2.Цілі ціноутворення.
3.Поняття знижок, види знижок.
4.Рентабельність зниження цін.
Висновок.

Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами. Для того, щоб
жити, треба споживати продукти харчування, мати одяг, взуття, предмети
домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони
мають купівельну ціну, яку треба сплатити, щоб придбати такі товари. Ціна -
це грошова сума, яку одержують за конкретний товар. Система цін
організовує господарський процес таким чином, що кожен учасник сам вирішує,
який вклад він хоче внести в економіку – з врахуванням того, що він може
реалізувати ( продати ) свій вклад за ціну, яка влаштовуватиме його як
покупця і, відповідно, з свого боку придбати товари та послуги, що
пропонуються іншими. Ця система настільки природня для ринкової економіки,
що зазвичай її розглядають як дещо, що не потребує доведень. В дійсності ж
система цін є результатом тривалого розвитку, який поступово привів до
сьогоднішніх ринкових реалій і весь час продовжує вдосконалюватись.
Систему цін прийнято класифікувати згідно
визначених ознак.
За характером обороту:
. Оптові, за якими підприємство реалізує вироблену продукцію іншим
підприємствам та збутовим організаціям.
. Закупівельні, за якими реалізується сільськогосподарська продукція
виробниками ( колгоспами, радгоспами, фермерськими господарствами та
населенням ) державним та комерційним організаціям для послідуючої
переробки.
. Роздрібні, за якими товари реалізуються в роздрібній торговій мережі
населенню.
. Договірна ціна встановлюється при підписанні договору між замовником
та підрядчиком.
. Ціни та тарифи на послуги населенню.
. Знижки в галузі обігу ( оптово- збутові, торгівельні )
. Тарифи вантажного та пасажирського транспорту – плата за переміщення
вантажу та пасажирів, яка береться транспортними організаціями з
відправників вантажу чи пасажирів.
За рівнем вільності від впливу держави при їх встановленні:
. Вільні, що складаються на ринку під впливом попиту та пропозиції.
Держава може домагатися зміни цих цін тільки за допомогою впливу на
кон’юктуру ринку.
. Регульовані, які складаються також під впливом попиту та пропозиції,
але підлягають певному впливу з боку держави чи через безпосереднє
обмеження їх росту або зниження, регламентацію рентабельності.
. Фіксовані, які встановлюються державними органами на попередньо
визначений перелік товарів.
За способом фіксації:
. Контрактні, які встановлюються за згодою обох сторін згідно контракту.
. Трансфертні, які застосовуються при реалізації продукції між філіями
або в межах однієї асоціації.
. Біржові, які використовуються при продажу товарів безпосередньо через
біржі.
. Торгів, які обслуговують особливу форму торгівлі, коли декілька
підрядчиків, що конкурують між собою, пропонують замовнику свої
проекти на виконання певних робіт, з яких замовник на конкурсній
основі обирає найбільш ефективний.
За ступенем обґрунтованості:
. Базисні, які застосовуються в якості початкової ціни на подібну
продукцію. Вони являють собою фіксовані в угодах чи прейскурантах ціни
товарів з певними якісними характеристиками.
. Довідкові, які друкуються в каталогах, прейскурантах, журналах,
газетах, довідниках, економічних оглядах. Вони використовуються
спеціалістами в якості інформації для орієнтації при встановленні цін
на аналогічну продукцію чи аналізі рівнів та співвідношень між цінами.
. Прейскурантні, які є видом так званої, довідкової ціни. Вони
друкуються в прейскурантах фірм – виробників або продавців.
. Фактичні ціни угод. Які враховують застосування різноманітних знижок
та надбавок щодо базової ціни.
. Споживача, яка визначає витрати споживача, які напряму пов’язані з
придбанням товару та витратами, пов’язаними з його експлуатацією.
По терміну дії ціни:
. Постійні, які не змінюють протягом строку поставки продукції за даним
контрактом чи договором.
. Текучі, за якими здійснюється поставка продукції в даний період часу.
Вони можуть змінюватися на протязі виконання одного контракту і
повністю залежать від кон’юктури ринку.
. Плинні, які встановлюються в торгових угодах на продукцію, яка
зазвичай потребує тривалого строку на виробництво. Вони враховують всі
зміни у витратах виробництва, які відбуваються в період виготовлення
виробів.
. Сезонні , які діють протягом визначеного періоду часу.
. Ступінчасті, які передбачають ряд послідовно зменшених цін за
попередньо визначеною шкалою.
Ціноутворення—це процес встановлення цін на товари та послуги, що
пропонуються на ринку. Цінова політика підприємства в умовах ринкової
економіки надто тісно пов’язана з його цілями у сфері комерційної
діяльності. Підприємства можуть мати різні цілі і відповідно впроваджувати
різну цінову політику. Чим краще компанія орієнтується в своїх цілях, тим
простіше їй встановити ціну на товар.
Найбільш частіше зустрічаються наступні цілі ціноутворення:
o Виживання—у випадку, коли фірма працює з перевантаженням, в умовах
інтенсивної конкуренції, різкого спаду платіжеспроможного попиту. Ціни
знижуються: в даному випадку не до великого прибутку, а тільки щоб
перекрити витрати. В кризовій ситуації дана стратегія дозволяє
залишитися на ринку, зберегти кадровий, виробничий та збутовий
потенціал.
o Максимізація поточного прибутку—політика швидкого одержання найбільш
можливого прибутку, готівки, найбільш швидкого обороту капіталу. При
цьому фірма, перебільшуючи ціну продажу, концентрує увагу на поточній
ситуації, як правило, не на користь довготерміновим перспективам.
Компанія задовольняється поточними фінансовими показниками, не думаючи
про довготермінові досягнення і про майбутнє.
o Максимізація поточних доходів— основана на максимізації доходу від
продаж в умовах, коли встановити з точністю витрати (включаючи
непрямі) виявляється неможливо. Більшість керівників фірм впевнені, що
така стратегія дозволяє забезпечити довготермінову максимізацію
прибутку і збільшення ринкової частки.
o “З
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?