Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовця

Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовця.
Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі Теоретична частина


службовцями по заробітній платі


ВСТУП


В умовах ринку підприємства, кредитні заснування, інші об'єкти, що
хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів,
проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин
повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і
використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації
підтверджується незалежним аудитором.
Власники, насамперед, колективні власники-акціонери, пайовики, а
також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що
всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і
правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до
облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах
аудиторів.
Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності
підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийнять
рішень в області економіки й оподатковування.
Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам
і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової
звітності.
Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними
обставинами:
1) Можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках
конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами,
кредиторами);
2) Залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже
значними) від якості інформації;
3) Необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;
4) Часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її
якості.
Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах
незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід
і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги — це
послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації.
Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність
функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати
наслідку різних економічних рішень.

1.Основи контролю праці і заробітної плати
1.1.Задачі і джерела контролю по праці

Аудиторська діяльність (аудит) — це підприємницька діяльність
аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих
перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахунковій
документації, податкових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також
наданню інших аудиторських послуг (Закон України «Про аудиторську
діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII, ст. №3).
Аудит — незалежна експертиза фінансової звітності підприємства на
основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку,
відповідності господарських і фінансових операцій законодавству України,
повноти і точності відображення у фінансовій звітності діяльності
підприємства. Експертиза завершується складанням аудиторського висновку
(Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII ст.
4).
Ціль аудита — рішення конкретної задачі, що визначається
законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності,
договірним зобов'язанням аудитора і клієнта.
Основною метою аудитора при перевірці оплати праці є визначення
сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні.
Основна задача аудита оплати праці — перевірка дотримання нормативно-
правових актів при нарахуванні оплати праці, утриманнях з неї і
правильності ведення бухгалтерського обліку по оплаті праці.
Задачі аудитора:
1.Перевіряючи правильність оплати праці, аудитор повинний перевірити:
- наявність і відповідність законодавству первинних документів по
обліку робочого часу, обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції;
- відповідність показників аналітичного обліку по рахунку 661 із
записами в Головній Книзі і бухгалтерському балансі на ту саму дату.
2.При перевірці використання фонду оплати праці, аудитор повинний
перевірити:
- дотримання встановлених штатним розкладом посадових окладів
працівників підприємства;
- своєчасність їхньої індексації з урахуванням росту цін в умовах
інфляції;
- чи затверджене штатний розклад керівниками підприємства;
- правильність оплати праці по підрядах робітників, чи були випадки
приписки невиконаних робіт;
- правильність виплати премій працівникам підприємства (на підставі
затвердженого Положення чи довільно вольовою дією керівника)
Основними джерелами інформації для контролю оплати праці є:
- заяви про прийом, звільнення;
- трудова угода;
- акт виконаних робіт;
- накази:
. про прийняття на роботу
. про відпустки
. про переклади
. на відрядження
. про роботу у вихідні і святкові дні
. про премії
. про доплати
. про звільнення
. на утримання з заробітної плати
. підвищення заробітної плати
- особиста картка у відділі кадрів
- трудова книжка
- табель обліку виконання робочого часу
- убрання
- особовий рахунок робітника
- лікарняний лист
- записка про надання відпустки
- штатний розклад
- Положення про премії
- розрахунково-платіжна відомість
- розрахунковий листок
- платіжні відомості на видачу авансу, заробітної плати
- дані й оборотно-сальдові відомості по рахункам
- Головна Книга.

1.2. Види оплати праці.
Заробітна плата поділяється на два види: основна і додаткова.
Основна — нараховується за фактично відпрацьований час і усі виконані
на підприємстві роботи. До неї відносяться відрядна і погодинна форми
оплати праці.
Додаткова — виплати за невідпрацьований на підприємстві час, що
установлені законом. Це оплата відпусток, вихідних допомога при звільненні,
пільгові години при вкороченому робочому дні для підлітків і т.д.
Відрядна заробітна плата розраховується на основі кількості зробленої
продукції і розцінки за одиницю продукції (тому вона і називається
відрядною).
Види відрядної оплати праці:
- пряма відрядна: перемножується число одиниць зробленої продукції на
вартість (розцінку) однієї одиниці продукції;
- відрядно-прогресивна: на перевиконану продукцію розцінка береться
вище;
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?