Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Италия4410

Италия4410.
Италия Реферат


на тему:

“ІТАЛІЯ"[pic]Виконав:

учень 10 А класу
середньої школи № 96
Коркуна Дмитро


Львів 2000


Економіко-географічне положення.
Площа – 301,3 тис. км2 .
Столиця – Рим.
Італія розташована на півдні Європи. На її території можна виділити 3
частини: материкову ( біля 1/2 площі), півострівну (Апеннінський півострів
) і острівну ( острови Сіцілія, Сардінія і ряд дрібних ). Морські кордони в
4 рази довші від сухопутних. Навіть самі глибинні райони країни розташовані
від побережжя не більш, ніж на 200 - 300 кілометрів.
Економіко-географічне положення в центрі Середземноморського басейну
здавна сприяло розвитку зв'язків з країнами Близького Сходу і Північної
Африки, а також з іншими країнами Південної Європи. І тепер воно сприяє
господарському розвитку Італії. Сухопутні кордони з Францією, Швейцарією і
Австрією, а частково і з колишньою Югославією проходять по Альпах. Північна
Італія знаходиться в більш вигідному ніж Південна Італія положенні,
оскільки має можливість здійснювати зовнішні економічні зв'язки і по
сухопутних і по морських дорогах.
Державний лад і політико-адміністративний устрій. По державному устрою
Італія – парламентська республіка. Глава держави–президент, якого обирає
парламент і представники областей на сім років. Вся виконавча влада
належить Раді Міністрів. На політичній арені провідну роль відіграє ХДП
(Християнсько-демократична партія). В адміністративному відношенні талія
ділиться на 20 автономних областей, 94 – провінції і 8тис. комун.
Природні умови і ресурси
На півночі Італії знаходяться Альпи, які значно утруднюють її
територіальні зв'язки з Францією, Швейцарією, Австрією. Разом з тим ці гори
мають виключне значення у формуванні клімату Італії, оскільки являють собою
природну перешкоду для проникнення повітряних мас з півночі материка.
Мінеральні ресурси Італії незначні за розмірами запасів. Італія має
незначні запаси вугілля, нафти, залізної руди. Тільки Поданська низовина
містить великі запаси природного газу. Приблизно на половину Італія
забезпечена власними ресурсами свинцю цинку. За запасами ртуті країна
займає провідне місце у світі. У надрах Італії є великі запаси калійної та
кухонної солі.
Кліматичні ресурси і талії виключно сприятливі для розвитку сільського
господарства. Так на півночі клімат помірно-континентальний, південь італії
характеризується сухим субтропічним кліматом.
Водні ресурси Італії небагаті. Ріки невеликі і влітку маловодні.
Найбільша ріка– По. Ріки, які спадають з гір Альп, багаті га
гідроенергоресурси (56 млрд.кВт). На Апеннінському півострові найбільшими
ріками є Тібр і Арно.
В цілому Італія бідна на сільськогосподарські угіддя та особливо на
орні землі. На душу населення припадає близько 0,2 га ріллію Значна
кількість орних земель зрошується, що є необхідною умовою одержання
високих урожаїв. Грунти в цілому сприятливі для розвитку землеробства.
Лише 20 % території італії покрита лісами, основна маса яких
знаходиться на півночі країни. В цілому ж дефіцит деревини обмежує
можливості розвитку окремих галузей промисловості.
Населення.
Італія займає друге місце в Європі ( після Німеччини ) по числу
жителів – 57,9 млн. чоловік. Країна відзначається великою густотою
населення (191 чол. на км2).
Італія - одна з густонаселених країн Європи. На розміщення населення
впливає інтенсивно протікаючий процес урбанізації. Основна частина міського
населення зосереджена в Північній Італії. Більшість міст Італії виникла в
древні і середні віки. Вони користуються світовою популярністю як своєрідні
історичні музеї з архітектурними пам'ятниками старовини і творами
мистецтва. Серед них виділяються Рим, Флоренція, Венеція, Мілан, Геную,
Болонья.
Національний склад населення однорідний - 98% його складають
італійці. По віросповіданню італійці - католики. Хоч церква в Італії
відділена від держави, вона активно втручається в політичне життя країни і
впливає великий чином на широкі кола населення. У західній частині Рима
один квартал займає державу Ватікан - теократична монархія. Його голова -
папа римський - одночасно є головою всієї католицької церкви.
Для складу населення характерна велика питома вага міського
населення – 60 %. Найбільш урбанізованою частиною є Поданська низовина. На
півдні переважає сільське населення. Найбільшими містами є Рим, Мілан,
Неаполь і Турин.
Економічно активне населення Італії не перевищує 40 % його загальної
кількості. У структурі зайнятості домінує сфера послуг 57 %,
промисловість – 37,9 % , сільське господарство – 5,4 %. Серед країн, що
входять до Європейського союзу Італія виступає, як постачальник дешевої
робочої сили. Кількість безробітних тут становить 2 млн. чоловік.
Промисловість.
Італія погано забезпечена основними видами корисних копалин -
вугіллям, нафтою, залізняком. Більш значні запаси природного газу,
бокситів, поліметалічних руд. Дуже багаті родовища ртуті, сірки, мармуру.
Серед інших країн Європи Італія виділяється також по ресурсах водної і
геотермічної енергії. Промисловість Італії сильно залежить від імпорту
сировини і палива.
Енергетика країни базується на імпортних нафті, коксі і вугіллі,
своєму природному газі і гідро- ресурсах. По потужності нафтопереробних
заводів Італія випереджає інші країни Західної Європи. Хоч у виробництві
електроенергії перше місце займає ТЕС, відносно велика і частка ГЕС,
побудованих на альпійських ріках. У Центральній Італії працюють геотермічні
електростанції. Виробництво електроенергії становить 200 млрд.кВт. ГЕС
виробляють 30 % електроенергії. АЕС – закриті з 1987 р.
Виключно важливе значення у виробництві і експорті має
машинобудування: виробництво автомобілів, моторолерів ( Італія -
батьківщина моторолера ), велосипедів, суден . Великою популярністю
користуються побутове енергоустаткування і друкарські машинки. 3/4
машинобудівних заводів схильно в Північн
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?