Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Отчет по педагогической практике

Отчет по педагогической практике.
Отчет по педагогической практике Аналіз відвіданого уроку.


5 уроків. Для останнього з них був складений наступний аналіз.
Урок проходив 4 квітня 2001 року в 9 – А класі з предмету “Економічна
географія України”.
Викладач: ______________________________, стаж роботи ________,
предмет – географія.
Для проведення заняття клас повністю підготовлений, а саме:
прибраний, провітрений, температура в класі згідно з вимогами, світловий
режим в межах норми.
Заняття проводиться в класі, площа якого відповідає передбаченим
нормам.
Тип заняття: урок отриманих нових знань та урок корекції та контролю
знань (комбінований урок).
Тема уроку: Паливно-енергетичний комплекс.
Структура уроку має вигляд:
1. Організаційний момент – 2 хвилини.
2. Повідомлення теми, мети, завдань – 2 хвилини.
3. Мотивація учбової діяльності – 3 хвилини.
4. Актуалізація опорних знань – 3 хвилин.
5. Викладення нового матеріалу – 12 хвилин.
6. Закріплення нового матеріалу – 21 хвилина.
7. Домашнє завдання для учнів – 1 хвилина.
Урок проведено організаційно, чітко підкреслено важливі моменти,
використана наглядність і технічні засоби навчання.
Для висвітлення даної теми важливим є те, що використано технічні
засоби навчання, про ефективність яких говорять результати знань учнів.
Відповідність використання даного методу обумовлює результат, а саме
учні дуже добре засвоюють новий матеріал і на уроці спостерігається дуже
велика активність учнів.
Саме вміле поєднання інформаційних і пошукових методів с технічними
засобами навчання дає високу результативність.
Велике значення має робота з невстигаючими. Учителем проводіться
додаткові заняття, на яких пояснюються усі малозасвоювальні терміни і
положення. У виключних випадках невстигаючих учнів учитель залишає на
повторне зайняття.
Вчитель на уроці володіє ситуацією в класі, ставлення до учнів
доброзичливе, уважне, проявляється творче натхнення і оптимістичність.
В ході вивчення нового матеріалу вчитель відводить багато часу на
аналіз картографічного матеріалу.
При роботі з контурною картою учні активно працюють з картами,
схемами, підручником, роблять висновки, вирішують проблеми.
Контроль засвоєних знань учнів включає в себе усний контроль знань
методом фронтального опросу та виконання самостійної роботи тестового типу.
При підведенні підсумку вчитель відмітив гарну роботу учнів на уроці,
вказав на деякі можливі труднощі, виставив оцінки.
Домашнім завданням було вивчити по підручнику тему “Паливно-
енергетичний комплекс України”.
Урок проведений на достатньому научному, методичному и етичному рівні.
Учні активно працювали на уроці. Цьому сприяли оптимально підібрані
форми і методи учбової роботи і дидактичне забезпечення. Вчитель був
вимогливим і тактичним з навчаючимися. Він володів класом, організовував
його самостійну роботу. Відносини між вчителем та учнем були
доброзичливими.
Аналіз

Уроку по географії на тему “Географія транспорту”, проведеного
студентом Кісільовим Дмитром Алімовичем. Урок засвоєння нових знань в 10-Б
класі по темі “ Географія транспорту “ проведений на достатньо високому
рівні як по змісту, так і по оформленню наочними посібниками. Матеріал
уроку правильно побудований в методичному відношенні.
На початку уроку студент чітко поставив завдання перед учнями, це
допомогло учням слідкувати за викладенням матеріалу.
Закріплення матеріалу і перевірка конспектів учнів свідчить, що
вивчений матеріал на уроці, ними засвоєний.
Дмитро Алімович глибоко знає матеріал, уміло використав дидактичні
засоби.
Навчальні і виховні задачі уроку вчителем аналізовані.


Вчитель географії: ______________________
Методичні розробки двох проведених занять.
План конспект 1-го проведеного заняття.

Тема: Географія транспорту.
Мета: Показати роль транспорту в міжнародному географічному поділі
праці, визначити головні напрямки зовнішніх економічних зв’язків. Вчити
одержувати інформацію з картографічного та статистичного матеріалу, робити
висновки.
Форма проведення заняття: урок засвоєння нових знань.
Методи навчання: інформаційний, проблемний, пошуковий.
Дидактичне забезпечення: карти підручника, таблиці, слайди.
Структура уроку:
1. Організаційний момент.
2. Мотивація учбової діяльності.
3. Актуалізація опорних знань.
4. Вивчення нового матеріалу.
5. Узагальнення знань.
6. Домашнє завдання.
Хід уроку.

1. Організаційний момент. Вчитель вітається з учнями та відмічає
відсутніх, організовує клас зорієнтуватися на роботі.

2. Мотивація учбової діяльності.
Сьогодні на міжнародний ринок виходять не тільки Україна ті її
області, а і окремі підприємства, об'єднання, організації. Це способствує
розвитку міжнародних економічних зв’язків та відкриває можливість зростання
ефективності суспільного виробництва завдяки активній участі в світовому
ринку.
Задача транспорту – задоволення потрібностей суспільства у перевезенні
вантажів та пасажирів, забезпечення можливості поділу праці між різними
частинами країни та зовнішніх економічних зв’язків.

3. Актуалізація спірних знань.
Учням пропонується дати відповіді на слідуючи питання:
- що таке НТР?
- як впливає НТР на розвиток транспорту і зовнішніх економічних
зв’язків?
-
4. Вивчення нового матеріалу.
Вчитель пропонує наступну роботу учням:
- самостійна робота з текстом підручника і картами: складання
коротких записів (план, опорні слова, питання);
- аналіз таблиць № 25, 26, 27;
- складання діаграми “довжина і густота залізничної мережі для
країн США, Японії, Західна Європа, Індія, Австралія, Україна”.


5. Узагальнення знань.
Запитання до учнів:
- порівняти забезпеченість залізницями розвинутих капіталістичних
країн світу і країн, що розвиваються.
- чому більша частина судноплавних трас світового значення
зосереджена в басейні Атлантичного океану?

6. Домашнє завдання.
Вивчити параграф 26. “Географія транспорту”, стр. 47-51

Аналіз

Уроку по географії на тему: “Зовнішні економічні зв’язки”,
проведеного студентом Кісільовим Дмитром Алімовичем.
Урок-лекція в 10 – Б класі по темі
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?