Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини.
Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯкафедра філософії і культуриРеферат

на тему:
“Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини”Виконала:
студентка 381 групи
факультету МЕВ
Данкова Н.О.
Перевірила:
Руда Н.Я.ЛЬВІВ - 2003
1. Доба Великокняжої України-Руси

Україна має давні традиції освіти. Ще Князь Київський Володимир
Великий, за словами літописця “почав брати у визначних людей дітей й давати
їх у книжну науку”. Перші школи були утворені при кафедральних церквах,
вчителями й вихователями ставало освічене духовенство. У школах вчили
читати, писати й рахувати. Основними книгами в школах були богослужебні
книги, найчастіше Псалтир. Порядок навчання передбачав спершу освоєння
абетки, потім окремих складів, слів, надалі йшло читання прози і поетики, в
кінці переходили до вивчення граматики, вчили числа. Однак в математиці не
йшли далі чотирьох арифметичних дій, які практично необхідні для лічби.
Світська освіта була нижчою за релігійну, бо остання вимагала досконалого
освоєння Святого Письма[1].
Мережа шкіл княжої доби не обмежувалася Києвом, центром держави. Так
відомо, що 900 р. тому Нестор-Літописець здійснив подорож до Володимира-
Волинського з метою “смотрєнія ради училищ і поставлення вчителів”[2].
Основою вищої науки була грецька мова, на західних українських землях
вчили ще латині та німецької мови. Київський митрополит (1147-54) Климент
Смолятич, талановитий письменник та філософ, писав, що в ХІІ ст. в Україні
було 300-400 вчених, які добре володіли грецькою[1]. Згодом за короля
Данила Галицького при його дворі вважалося цілком нормальним знання 5-7
мов. Найвищим орієнтиром в освіті за Великокняжої України-Руси була
візантійська освіта, яка спиралася на надбання багатьох поколінь і за своїм
рівнем стояла чи не найвище в тогочасній Європі. Але отримати її могли лише
одиниці, які досягали Царгорода.
Великий князь Київський Ярослав Мудрий вважається фундатором книжності,
вченості і освіти в давній Україні-Русі. В “Повісті минулих літ”
говориться: “Любив Ярослав книги... Зібрав скорописців багато, і
перекладали вони із грецького на слов’янське письмо. Написали вони книг
велику силу, ними повчаються вірні люди і насолоджуються плодами глибокої
мудрості... Велика користь від навчання книжного. Книги - мов ріки, які
наповнюють собою увесь світ; це джерело мудрості, в книгах - бездонна
глибина... В книгах - світло мудрості...”[3]. В 1037 році заснована перша
відома в нашій державі бібліотека - Бібліотека Софійського Собору або за
іншою назвою - Бібліотека Ярослава Мудрого. За оцінками ряду дослідників
вона налічувала понад 950 книг[4]. Як встановлено, більшість з них була
церковними, богослужебними. Поряд з ними в Русі-Україні поширювалися
трактати з історії, філософії, права, природничих наук. Книжкові майстерні
були засновані й в інших містах Київської Русі - Новгороді Великому,
Чернігові, Полоцьку. Власне, на нашу думку, можна говорити про елементи
просвіченої монархії часів Ярослава Мудрого.
Які книги часів Київської держави були особливо відомими і популярними?
По-перше, це книги Святого Письма: Євангелії, Апостоли, Псалтирі.
Найдавніше Остромислове Євангеліє виготовлена в 1056-57 рр. в Києві. З
писань теологів найбільшою популярністю користувалися писання Івана
Златоуста. Далі треба назвати різноманітні життєписи святих, зокрема,
короткі життєписи, призначені на кожний день - “Прологи”, помісячні
життєписи “Минеї” та збірники життєписів святих якоїсь одної країни -
“Патерики”. Світський характер мали Збірники Святослава та збірки “золотих
думок”, запозичених з різних джерел - так звані “Бджоли”, а також, почасти
перекладні повісті “Варлаама і Йосафата”, “Александрія”, “Індійське
царство”, “Троянська війна” та ін.[5]. Їх читали церковнослужителі,
світські люди при дворі, княжі сім’ї, їх освічене оточення тощо.
Але при всьому цьому все ж українська освіта та наука тих часів була
вочевидь менш розвиненою ніж європейська, зокрема, візантійська. Не
досягаючи їх вершин освічені люди Київської держави в основному займаються
перекладами і вивченням відомих праць (наприклад, підручників “Фізіолог” та
“Шестиднев” - з грецької). Але повних перекладів класичних грецьких,
римських та ін. філософів тоді в Україні ще не було. Окремі виїмки
зустрічаються з Платона, Арістотеля. Оригінальних досягнень у філософії за
Княжої доби в Україні також невідомо, так само як і у природничих науках, а
також мовознавстві. Все це вимушувало допитливих слов’ян шукати знання “на
чужому полі”, вбирати його з чужих джерел. Літописець пише: “Як бджолу
бачимо, що по всіх садах і зіллях літає, з кожного з них збираючи корисне,
так і юнаки, що вчаться філософії й хочуть увійти на висоту мудрості, всюди
збирають, що краще” [1].
Європейська орієнтація, вивчення і наслідування кращих зразків науки та
мистецтва - такі характерні риси освіти в Україні того часу.
В історії, літописанні, описовій географії спроби і успіхи вітчизняних
вчених того часу були помітні. Перший літопис, його називають Найдавнішим,
постав уже 1039 р., на думку І.Крип’якевича[1], при дворі київського
митрополита. Він дає глибоку ретроспективу версії історії людства починаючи
від розселення народів після зруйнування Вавілонської вежі. Історія
Київської держави тут виписана в роках 862-1117. Літописання продовжують
ченці Печерського монастиря, Никон Великий близько 1069-1073 рр, Нестор-
Літописець, який біля 1112 р. впорядкував “Повість минулих літ”, ченці
Видубецького монастиря, зокрема ігумен Сильвестр біля 1116 р., а також
інших монастирів [1]. Київський літопис доводить опис історичних подій до
1201 р. Своєрідним його продовженням є Галицько-Волинський літопис, який
обіймає період 1205-1292 рр. Вершин історичного та поетичного викладу
досягла “Повість про похід Ігоря” історична поема пр
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?