SMS
 
59876
!
?

(Ekon Effektivnostvn vn

(Ekon Effektivnostvn vn.
(Ekon Effektivnostvn vneshn investichii v progrechii Azerbaydjanskoy Ekonomiki v obraze Grajdanskoy Aviachii)k " " : ( ) : : : - 2003 : : : 01.01.00 " " ( 368 : : ( ) " " 2003- 2. ___________ 3. 4. - ( ): 5. : 1. _________________________________________________ 2. _________________________________________________ 3. _________________________________________________ 4. _________________________________________________ 6. ( ) , : ______________________________ : ____________________________________________ () : ____________________ () . ................................................................................ 3 I. ............................................................................ 1.1. .............................................................. 1.2. .......................................................................... II. ............................. 2.1. .......................................................... 2.2. .............................................. 2.3. ...................................................................................... II.4. .... III. ...................................................... ................................................................................. ............................................ . , ,
.. !!!!!
 
!!!
 
 
 
?