Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая.
Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков) Державна Податкова Адміністрація України
Академія Державної податкової служби України

Факультет фінанси
Кафедра державних фінансів

Дипломна робота
на тему:


“Зовнішньоекономічна діяльність

комерційних банків ”

роботу виконав студент групи ФСЗ –54

заочного факультету


Клец Іван ВолодимировичНауковий керівник


к.е.н., доцент кафедри економіки

Лазебник Лариса Леонідівна

Консультант
старший викладач кафедри БЖД
Кочергін Олександр Михайлович


Робота допущена до захисту рішенням кафедри
протокол №___ від_________2001 року

Зав. кафедрою к.е.н., професор ________ Данілов О.Д.

Ірпінь – 2001 р.
План
стор.
|Вступ | |
|Розділ 1. Основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні | |
|1.1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні |5 |
|1.2. Правові основи валютного регулювання зовнішньоекономічної |12 |
|діяльності | |
|1.3. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій |16 |
|1.4. Укрексімбанк у системі банків України |21 |
|Розділ 2. Міжнародні розрахунки, їхнє оформлення, облік, | |
|контроль і аналіз в Укрексімбанку | |
|2.1. Характеристика Міжнародних розрахунків по |28 |
|експорно-імпорним операціям | |
|2.2. Оформлення, облік, контроль операцій по банківському |34 |
|переказу | |
|2.3. Оформлення, облік, контроль операцій по документарному |46 |
|акредитиву | |
|2.4. Оформлення, облік, контроль операцій по інкасо |57 |
|Розділ 3. Аналітична оцінка результативності різних форм | |
|міжнародних розрахунків та шляхи забезпечення ефективності їх | |
|широкого впровадження і використання в Україні | |
|3.1. Аналіз міжнародних розрахунків; сучасний етап і напрямки |66 |
|підвищення прибутковості банку від їх здійснення | |
|3.2. Недоліки та переваги окремих видів міжнародних |70 |
|розрахунків. | |
|Розділ 4 Охорона праці | |
|4.1. Атестація робочих місць |77 |
|4.2. Труднощі нормування факторів трудової діяльності |81 |
|4.3. Розумова працездатність та особливості її |82 |
|психофізіологічного забезпечення | |
|Висновок | |
|Використана література | |
Вступ

Полгиблення економічних реформ, розвиток фінансово-кредитної і
банківської систем, введення національної валюти україни сприяли
становленню і змицненню валютно ринку України.
Продовження процесу економічних перетворень, інтеграція України у
світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки,
удосконалення валютного законодавства і нормативних баз сприяли тому, що
розвиток валютного ринку в останні роки характеризувався: збільшенням
обсягів операцій в іноземній валюті у всіх сегментах; удосконалененням його
стрктури і спрямованості на дозвіл конкретних економічних і фінансових
проблем суб’єктів господарювання і держави в цілому; розширенням видів
валют, по яких проводяться операції на валютному ринку; відсутністю різких
коливань валютних курсів; удосконаленням законодавчої і нормативної
діяльності суб’єктів валютного ринку; введенням нових видів валютнимх
операцій і форм розрахунків; врегулюванням діяльності нерезидентів на
українському ринку і т.д.
Вихід на світовий зовнішній ринок - закономірність розвитку ринкової
економіки. Діяльість підприємств на світовому ринку пов’язана з міжнародною
виробничою та науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом товарів і
послуг. Вона також включає вивіз капіталу в формі інвестування в іноземні
підприємства і залучення іноземних інвестицій. У законодавчих актах України
зовнішньоекономічна діяльність визначається як діяльність суб’єктів
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними що
має місце як на території України, так і за її межами.
Законодавством України передбачені різні види, форми і способи
міжнародних розрахунків, що здійснюють уповноважені банки, маючи відповідні
на це ліцензії.
В Україні використовуються наступні форми розрахунків: банківський
переказ, акредитив, інкасо.
Дипломна робота складається з чотирьох розділів, вступа і висновків.
В першому розділі згідно законодавства України розглаянуті питання що
стосуються валютного регулювання.
У другому розділі на основі практичних матеріалів відділення
Укрексімбанку м.Одеси розглянуто порядок оформлення, обліку і контролю
операцій по міжнародних розрахунках, проведений аналіз стуктури і динаміки
міжнародних розрахунків, що дозволив внести деякі рекомендації, спрямовані
на удосконалення відносин з іноземними партнерами.
У третьому розділі розглядається аналітична оцінка результативності
різних форм міжнародних розрахунків та шляхи забезпечення ефективності їх
широкого впровадження і використання в Україні.
В четвертому розділі розглядається охорона праці на робочому місці.
При написанні роботи використовувався Закон України “Про
зовнішньоекономічну діяльність”, Декрет Кабінету Мініст
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?