Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Туриз як галузь світового господарства

Туриз як галузь світового господарства.
Туриз як галузь світового господарства УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯКафедра регіональної економікиз дисципліни “Світова економіка”
на тему: “Туризм у світовому господарстві”Виконала студентка381групи

факультету МЕВ
Данкова Наталія Олегівна
Керівник: к.е.н., в.о. доц. Скоропад І.С.Львів – 2003ЗМІСТВступ...................................................................
..................................................3

1. Історія розвитку
туризму.................................................................
...................5
2. Рекреаційні ресурси як основа туристичного
потенціалу...............................8
3. Туризм як галузь світового
господарства........................................................15
4. Економічний вплив
туризму.................................................................
............27
5. Ціноутворення в
туризмі.................................................................
..................32

Висновки................................................................
.............................................44


Список
літератури..................................................................
............................46ВСТУП

Міжнародний туризм є відносно молодою галуззю в світі, хоча свої корені
бере з давніх часів. Сучасного вигляду туристична галузь набуває в 1937 р.,
коли цим питанням почали цікавитись міжнародні організації.
Значення туристичного бізнесу постійно зростає. Це пов’язано з тим, що
туризм набирає все більшого значення для міжнародних зв’язків, є стимулом
для пожвавлення економічного стану країн і окремих регіонів. Міжнародний
туризм є постійним джерелом для поповнення валютних надходжень и державного
бюджету. Туризм виступає стабілізатором налагодження та укріплення
стосунків між країнами, дійовим фактором підвищення престижу країни в
міжнародному співтоваристві, ділових колах.
Надання туристичних послуг є вигідним для держави з точки зору
використання рекреаційних ресурсів. Таким чином, іноземний турист платить
за туристичні послуги, при цьому не вивозячи рекреаційні ресурси за межі
країни. Країна отримую прибутки зберігаючи свої природні та культурно-
історичні цінності.
Для деяких слаборозвинутих країн туризм є єдиним рушієм економічного
зростання. Кенія, Танзанія, Єгипет, Марокко, Туніс, Мадагаскар та Маврикій
– це ті країни, уряди яких стимулюють розвиток туристичної галузі, так як
туризм – це єдине джерело надходження капіталу, та іноземних інвестицій.
На міжнародному туристичному ринку на сучасному етапі існую жорстка
конкуренція. Великі туристичні підприємства намагаються розповсюджувати
свій вплив, яскравим прикладом чого є просування свого капіталу на іноземні
ринки. Тим самим вони здійснюють позитивний вплив на розвиток туристичної
галузі, допомагаючи країнам, що розвиваються зайняти стійке положення на
міжнародному ринку туристичних послуг.
Метою нашої курсової роботи було розкрити питання важливості
туристичної галузі для розвитку не лише окремої країни, але й регіонів.
Туристична галузь характеризувалася як фактор встановлення міжнародних
економічних зв’язків, встановлення миру у всьому світі.
В цій курсовій роботі були висвітлені питання, які на нашу думку є
найважливішими для розвитку міжнародної туристичної галузі. По-перше, це
історія виникнення туризму, так як саме перші мандрівки стали рушійною
силою для подальшого розвитку туризму. По-друге, це опис рекреаційних
ресурсів. Нами був проведений розподіл країн по регіонам, так як це
допомогло нам об’єктивніше висвітлювати стан рекреаційних ресурсів, фактори
які позитивно або негативно впливають на розвиток туризму в тому чи іншому
регіоні.
Дуже важливим було охарактеризувати туризм як галузь світового
господарства. В цьому розділі нами були проведені дослідження, які
допомогли нам практично підкріпити теоретичні знання які ми отримали за
період написання цієї курсової роботи.
Але головним завданням написання цієї курсової роботи було висвітлення
питання економічного впливу і ціноутворення в туризмі. На нашу думку вибір
правильного цінового методу є запорукою успішних заходів по мінімізації
витрат і максимізації прибутку від надання туристичних послуг. Правильний
метод ціноутворення дозволить збільшувати прибутки паралельно збільшуючи
кількість споживачів туристичних послуг.
Загальний обсяг роботи становить 46 сторінок. В роботі містяться 1
таблиця, 5 рисунків, 13 формул. Нами було використано 12 літературних
джерел та 4 джерела всесвітньої мережі Internet. Для проведення нами
досліджень використовувалася комп’ютерна програма Econometric Views.

РОЗДІЛ 1
Історія розвитку туризму
Масовий туризм є феноменом XX століття, оскільки отримав сучасний
вигляд в основному за рахунок автомобілів і літаків з реактивними
двигунами. Проте люди подорожували вже з незапам'ятних часів, головним
чином для того, щоб уникнути голоду або небезпеки. Останки перших людей
були знайдені в Західній Європі, Африці, Китаї і Джаві. Цей факт вказує на
чудову здатність стародавніх людей подорожувати на дальні відстані без яких-
небудь засобів пересування.
Винахід грошей фінікійцами і розвиток торгівлі, що почався в 4-му
тисячолітті до н. э., можна визначити як початок сучасної ери подорожей.
Фінікійци також винайшли писемність і колесо, так що їх по праву можна
вважати родоначальниками «туристського бізнесу» (6, с. 176(.
Як перших мандрівників можна виділити жителів Океанії та
Середземномор’я.
Серед найперших були подорожі по Океанії. Маленькі човникові каное, не
більше 40 футів завдовжки, використовувалися для подорожей з Південно-
Східної Азії через Мікронезію і Тихий океан до островів Маркізи, архіпелагу
Туамоту і З'єднаних островів. В 500
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?