Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Кинематический и силовой расчёт механизма Определение осевого момента

Кинематический и силовой расчёт механизма Определение осевого момента .
Кинематический и силовой расчёт механизма Определение осевого момента инерции маховика Проектирование профиля кулачкового механизма Проектирование зубчатого зацепления Проектирование планетарного механизма Зміст
1.дКінематичне і силове дослідження механізму 4


1.1 Вихідні данн 4

1.2 Структурний аналіз механізму 5

1.3 Побудова положень механізму 6

1.4 Визначаємо швидкість точок і кутову швидкість ланок 6

1.5 Визначення прискорення точок та кутове прискорення ланок 8

1.6 Силовий розрахунок 11

2.дВизначення осьового моменту інерції маховика 18


2.1 Вихідні данні 18

2.2 Визначення сили Q 18

2.3 Визначення привідного моменту 19

2.4 Побудова графіків Мпр=f(?), AQ= f(?), Ap= f(?), ?E= f(?) 19

2.5 Побудова графіка Jпр=f(?) 20

2.6 Побудова діаграми енергомас 22

3. Проектування профілю кулачкового механізму 23


3.1 Вихідні данні 23

3.2 Визначення закону руху штовхача 23

3.3 Знаходження мінімального радіуса кулачка 25

3.4 Проектування профілю кулачка 27

4. Проектування зубчатого зачеплення 29


4.1 Вихідніданні 29

4.3 Проектування зачеплення 31

4.4 Визначаємо величини параметрів якості 33

4.5 Проектування планетарної передачі 33
4.5.1 Вихідні данні 33
4.5.2 Розрахунок параметрів планетарної передачі 34
4.5.3 Побудова планів лінійних і кутових швидкостей 35

5. Використана література 37ВступРозвиток сучасної науки та техніки нерозривно зв’язан з бідуванням
нових машин, підвищуванням продуктивності та полегшуванням праці людей, а
також забезпечують засоби дослідження законів природи та життя людини.

З розвитком сучасної науки та техніки все ширше використовуються
системи машин автоматичної дії. Сукупність машин-автоматів, з’єднаних між
собою та призначених для здійснення певного технологічного процесу
називається автоматичною лінією.
В теорії механізмів вивчаються загальні методи дослідження властивостей
механізмів та проектування їх схеми незалежно від конкретного призначення
машини, приладу та апарата.
В теорії машин розглядаються загальні методи проектування машин. Обидві
частини теорії механізмів і машин невід’ємно зв’язані між собою, так як
механізми складають основу майже кожної машини.
При вивченні загальних властивостей механізмів необхідно виділити
найбільш суттєві загальні ознаки механізмів, відвертаючись від приватних
ознак, належних конкретному механізму. Наприклад, при вивченні кінематичних
властивостей механізмів достатнього мати його схему, складаючу відомості,
необхідні для визначення кінематичних характеристик : переміщення,
швидкості, прискорення.
Задачі теорії машин та механізмів дуже різноманітні, але важливості з
них можна розподілити по трьом розділам:
- аналіз механізмів;
- синтез механізмів;
- теорія машин-автоматів.
Аналіз механізмів становить дослідження кінематичних і динамічних
властивостей механізму по заданій схемі, а синтез механізму в проектуванні
схеми механізму по заданим його властивостям1.дКінематичне і силове дослідження механізму.2 Вихідні данні.Транспортер (мал. 1)


Таблиця №1


|Довжина ланок |?1 |Маса ланок |
|О1А |О2В |ВС | |О1А |пол.А |ВА |ВС |пол.С |
|мм |мм |мм |1/с |кг |кг |кг |кг |кг |
|45 |50 |160 |80 |0,22 |0,21 |0,42 |0,85 |1,3 |?1


А
О1Y1


Y2


О2Q5


C


Вмал. 1).


1
23
65


5 6
4мал. 2).5 Структурний аналіз механізму.Виконуємо аналіз кінематичного ланцюгу (мал. 2):


1-6 – обертальна кінематична пара 5-го класу;
1-2 - обертальна кінематична пара 5-го класу;
3-6 - обертальна кінематична пара 5-го класу;
3-4 - обертальна кінематична пара 5-го класу;
4-5 - обертальна кінематична пара 5-го класу;
2-3 - поступальна кінематична пара 5-го класу;
5-4 - поступальна кінематична пара 5-го клас.

Проаналізуємо кінематичні ланки (мал. 2):

1 – кривошип;
2 – куліса;
3 – коромисло;
4 – шатун;
5 – повзун;
6 – стояк.

Визначаємо рухомість механізму (мал.1) за формулою Чебишева:

[pic]

де: n - кількість ланок;
Р5 – кількість кінематичних пар 5-го класу;
Р4 – кількість кінематичних пар 4-го класу.

Визначаємо клас механізму, який дорівнює найвищому класу групи Ассура
входячої до складу механізму.


5
4
діада 2-го класу

2-го виду2


діада 2-го класу

2-го виду31
механізм 1-го класу

(мал. 3)

Висновок: даний механізм згідно проведеного аналізу відноситься до
механізму 2-го класу з рухомістю рівній одиниці. Це означає те, що нам
достатньо виконати ведучою лише одну ланку.


1.3 Побудова положень механізму.

На кресленні № 1 довільно вибираємо точку О1 . За розмірами відкладаємо
точку О2 . Навколо точки О1 проводимо коло радіусом О1А. З точки О2
проводимо дугу радіуса О2В. До кола О1А з дуги, через точку О2 проведемо
дотичні, і добудуємо інші точки і ланки методом насічок. Ці положення і є
крайніми положеннями механізму. Кожен із отриманих двох к
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?