Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Организация работы грузовой станции160

Организация работы грузовой станции160.
Организация работы грузовой станции
ВСТУП1 Вибірнайбільшраціональних типіввагонівдляперевезення заданих вантажів2 Розрахунок вантажопотоків і вагонопотоків станції3 Розрахунки з відправницької маршрутизації4 Розробка вагонопотоків станції за окремими пунктами навантаження та вивантаження5 Розподіл завантажених та порожніх вагонопотоків за дільницями та напрямками6Визначення середньозважених статичного навантаження та маси тари вагона за напрямками.7 Установлення розмірів вантажного руху для станції ОВАН8 Розрахунок та компонування пристроїв вантажного району9 Моделювання та оптимізація роботи вантажного фронту10Розробка графіків технологічного процесу по прийому, навантаженні, вивантаженні, видачі вантажів11Розробка графіків технологічного процесу роботи товарної контори по обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць загального користування12Складання графіків єдиного технологічного процесу (ЄТП) роботи станції Ован і під’їзної колії13 Технологічний процес роботи станції14 Графічна модель роботи станції15Показники роботи станції і під’їзної колії (п/к) та їх аналіз16Заходи по охороні праці і техніки безпеки.Висновки до проектуСписок використаних джерелДодаток А – Розрахунок оптимального режиму роботи вантажного пункту Додаток Б – Модель графічна роботи станції Ов та під’їзних колій ВСТУПВантажна та комерційна робота займає важне місце в експлуатаційній діяльності залізниць і включає в себе комплекс питань, пов’язаних з процесом перевезень, а головне – його початковими та кінцевими операціями : навантаженням, вивантаженням з організацією прогресивних видів перевезень – пакетні, контейнерні та маршрутами.Технічною основою для виконання вантажної та комерційної роботи є : складське господарствовантажних районів, контейнерних пунктів, засобів комплексної механізації та автоматизації вантажно - розвантажувальних робіт ; засобів автоматики та обчислювальної техніки для виконання комерційних операцій.Вантажні перевезень потребують впровадження передової технології, постійного удосконалення організації процесу перевезень та управління ним, прискорення розробки та впровадження автоматизованої системи управління залізничним транспортом.Частка вантажу і номенклатура вантажів дуже велика. тому організація вантажних перевезень є основною у роботі залізничного транспорту і приносить основні доходи від перевезення. Метою розробки даного курсового проекту євибір найбільш раціонального рухомого складу, встановлення розмірів вагонопотоків та визначення вагонопотоків вантажної станції, компонування пристроїв вантажного району, розробки технологічного процесу роботи станції та складання графічної моделі роботи станції Огр.1 Вибірнайбільшраціональних типіввагонівдляперевезення заданих вантажівРід вагона (гр. 3, таблиці 1.1) для перевезення кожного вантажу приймаємо на підставі переліків вантажів, дозволених до перевезення насипом, навалом, на відкритому рухомому складі, у вагонах-цистернах та бункерних піввагонах, які наведені в [7, розд. 18, 19, 20, 41], а номери тарифних груп вантажів та технічні норми завантаження вагонів і контейнерів (гр. 2 і 9) - згідно [8], [9], [21].З метою скорочення порожнього пробігу передбачаємо максимальну взаємозамінювальність вагонів для вантажів по прибуванню та відправленню.Характеристика вагонів наведена в [10], [11], [12], [13].Результати вибору вагонів зводимо в таблицю 1.1.2 Розрахунок вантажопотоків і вагонопотоків станціїПрибуття (вивантаження) або відправлення (навантаження), т, для кожного роду вантажу в 4- і 8-вісних вагонах та загальне за середню добу максимального місяця визначають за формулами:де- прибуття або відправлення вантажу за середню добу максимального місяця у тоннах з урахуванням частин вантажопотоку, який перевозиться відповідно в 4- і 8-вісних вагонах;- загальне прибуття або відправлення по кожному роду вантажу, т, відповідно за середню добу максимального місяця та за рік;-коефіцієнт середньорічної нерівномірності прибуття або відправлення вантажів (див. додаток Г до завдання);- частка вантажопотоку, який перевозиться відповідно в 4- і 8-вісних вагонах (див. додаток Г до завдання).Результати розрахунківінаведені у відповідних графах таблиці 2.1.Прибуття або відправлення для кожного роду вантажу в 4- і 8-вісних вагонах та загальне за середню добу максимального місяця у фізичних вагонах визначають за формулами:де- кількість відповідно 4- і 8-вісних вагонів;- технічні норми завантаження 4- і 8-вісних вагонів для різних вантажів, т (див. таблицю 1.1);- загальне прибуття або відправлення по кожному роду вантажу в середньому за добу, ваг.Результати розрахунківінаведені у відповідних графах табл. 2.1 3 Розрахунки з відправницької маршрутизаціїСостав відправницького маршруту у фізичних вагонах для кожного конкретного вантажу (див. завдання, пункт 5) визначають за формулами:де відповідно кількість 4- і 8-вісних вагонів у составі відправницького маршруту;- маса брутто состава поїзда, т (див. завдання, пункт 6);технічні норми завантаження 4- і 8-вісних вагонів у тоннах для конкретних вантажів, які перевозяться у відправницьких маршрутах (див. таблицю 1.1);маса тари 4- і 8-вісних вагонів, в яких здійснюється перевезення вантажів відправницькими маршрутами, т (див. таблицю 1.1).Маса нетто відправницького маршруту , т, для кожного з вантажів, які розглядаються, дорівнює Результати розрахунків по визначенню состава і маси нетто відправницьких маршрутів, а також рівень відправницької маршрутизації наведені в таблиці 3.1.Таблиця 3.1 - Показники з відправницької маршрутизаціїЗ/НАНайменування вантажуРозрахунковий добовий вантажопотікСклад відправницького маршрутуМаса нетто ВМКількість ВМ за добуЗалишок вантажу, тРівень відправницької маршрутизації, %По відправленю зі станції Ов склад відправницького маршруту прийнятий 45 вагонів.Відправницькими маршрутами передбачено перевезення масових вантажів, яких щодоби забезпечується прибуття або відправлення не менше одного маршруту.Якщодля розглядуваного вантажу, охопленого маршрутизацією, не дорівнює цілому числу відправницьких маршрутів то залишок вантажу потрібно перевозити в передаточних поїздах.Рівень відправницької маршрутизації для окремих вантажів, %, визначають як,(3.4)де щодобове надходження або відправлення конкретного вантажу відправницькими маршрутами, т;загальне добове надходження або відправлення того ж вантажу, т.Рівень замаршрутизованих вантажів по надходженню або відправленню в цілому для станції, % визначають як, (3.5)де надходження або відправлення усіх вантажів у відправницьких маршрутах за максимальну добу, т;загальне надходження або
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?