Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Ароматичні вуглеводні7090

Ароматичні вуглеводні7090.
Ароматичні вуглеводні
Добрива – це органічні й неорганічні речовини, що їх застосовують для поліпшення умов живлення культурних рослин з метою підвищення врожаю й поліпшення його якості. Є органічні й мінеральні добрива. В окрему групу виділяють бактеріальні дорбрива, що містять одну поживну речовину називаються простими, а ті, шо містять два або кілька елементів живлення називаються – комплексними. За впливом на рослини добрива поділяють на прямі, якібезпосередньо збагачують грунт й непрямі, що поліпшують умови живлення рослин впливаючи на фізико-хімічні і мікробіологічні процеси в грунті.Нітратні добрива – органічні та неорганічні речовини, що їх вносять у грунт як джерело азотного живлення для підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Нітратні добрива поділяють на органічні добрива, мінеральні добрива та зелені добрива. Хімічна промисловість випускає синтетичні нітратні добрива. Головним вихідним продуктом для виробництва їх є синтетичний аміак. Норми внесення нітратних добрив залежать від грунто-кліматичних умов і біололгічних властивостей вирощуваних культур. На території України найбільші прорости дають нітратні добрива на дерново-підзолистих грунтахі опідзолених грунтах. Найпоширенішіми нітратними добривами є аміачна вода і аміачна селітра.Аміачна вода – розчин аміака у воді. Одержують аміачнуводу, насичуючи воду аміаком до кончентрації 20 – 22 % NH3. Застосовують як один з видів нітратних добрив, для одержання амоній сульфату, у виробництві соди тощо.Аміачна селітра NH4NO3, амоній нітрат, амонійна сіль азотної кислоти, концентроване нітратне добриво, містить 34 – 35 % азоту. Одержують нейтралізацією азотної кислотиаміаком. Аміачна селітра найпоширеніше нітратне добриво. Вносять під різні сільсько-господарські культури.Фосфатні добрива – мінеральні речовини, що містять у собі фосфор – один з найважливіших елементів живлення рослин. Виготовляють фосфорні добрива в основному з природньої сировини – апатитів і фосфоритів, а також з побічних продуктів металургійних заводів. За ступенастивостями близький до томасшлаку. Вміст лимонно-розчинного фосфору (P2O5) dsl 8 до 12 %. Найефективніший фосфатшлак на кислих грунтах як фосфатне добриво.Фосфоритне борошно – мінеральне фосфатне добриво. Подрібненні природні фосфати чи продукти їх збагачення. Вміст P2O5 залежно від сорту – 19 – 30%. Фосфоритне борошно послаблює шкідливу для рослин і мікроорганізмів кислотність грунту. Найефективніше фосфоритне борошно на дерно-підзолистих грунтах, сірих лісових грунтах, вилугуваних і опідзолених чорноземах.
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?