Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Хімічна та агрохімічна сировина ( Сірка )Реферат з хімії

Хімічна та агрохімічна сировина ( Сірка )Реферат з хімії.
Хімічна та агрохімічна сировина ( Сірка )Реферат з хімії Реферат з хіміїСірка. Сірка за стандартних умов - крихка кристалічна речовина жовтого
кольору. Погано проводить теплоту і не проводить електричного струму. У
воді не розчиняється краще розчиняється в деяких розчинниках (у
сірковуглеці CS[2], бензині, етері та ін.).

І в розчинах, і в кристалах сірка складається з циклічних молекул S[8],
які за формою нагадують корону. Але в кристалах ці молекули можуть бути
упаковані по-різному.

Якщо молекули розташовані щільно, утворюється алотропна форма ромбічна
сірка. Менш щільне упакування молекул спричинює виникнення іншої
алотропної форми - моноклінної сірки.

Якщо сірку розплавити і швидко охолодити, утворюється ще одна алотропна
форма: пластична сірка - коричнева губоподібна маса.

Властивості ромбічної і моноклінної сірки

+------------------------------------------------------------------------+
| | Сірка | |
| Властивості простих речовин |-----------------+------------------------|
| || ромбічна | моноклінна |
|-----------------------------||----------------+------------------------|
| Колір || Лимонно-жовтий | Блідо-жовтий, майже |
| || | безбарвний |
|-----------------------------||----------------+------------------------|
| Густина || 2,07 г/л | 1,96 г/л |
|-----------------------------||----------------+------------------------|
| Температура плавлення || 112,8^0С | 119,3^0С |
+------------------------------------------------------------------------+

Хімічні властивості сірки

Хімічна активність сірки доволі висока. При нагрівання вона реагує майже з
усіма елементами.

1. Взаємодія з металами.

2Cu + S = Cu[2]S

2. Взаємодія з неметалами.

S + O[2] = SO[2]-^

H[2] + S = H[2]S -^

Застосування. Найбільша маса сірки і природних сульфідів витрачається на
вироблення сульфатної кислоти.

Оксиди сульфуру.

Сульфур утворює два кислотні оксиди: оксид сульфуру (IV) SO[2] і оксид
сульфуру (VI) SO[3]/

Оскид сульфуру (IV) SO[2] (діоксид сульфуру, сірчастий газ) - це
безбарвний важкий газ (у 2,2 раза важчий за повітря), з різким запахом, що
викликає кашель. Негорючий. Дуже легко розчиняється у воді (в 1л води при
20^0С розчиняється 43 л SO[2].

Застосування. Найважливіша галузь застосування оксиду сульфуру (IV) SO[2]
- це виробництво сульфатної кислоти H[2]SO[4].

Фізіологічна дія. Оксид сульфуру (IV) SO[2] токсичний. Невелика
концентрація його у повітрі викликає подразнення слизових оболонок
дихальних органів і очей.

Вплив на навколишнє середовище. Діоксид сульфуру SO[2] один з основних
забрудників повітря, він отруює навколишнє середовище.

Звідки ж береться діоксид сульфуру SO[2] у повітрі?

Природним джерелом SO[2] є окислення сірководню H[2]S атмосферним киснем й
озоном:

2H[2]S + 3O[2] = 2SO[2] + 2H[2]O

H[2]S + O[3] = SO[2] + H[2]O

Діоксид сульфуру SO[2], потрапляючи у повітря, викликає утворення
“кислотних дощів”, шкідливих для усього живого.

Оксид сульфуру (IV) SO[3] (триоксид сульфуру) - безбарвна рідина, яка за
температури, нижчої від 17^0С, кристалізується, перетворюючись на довгі
шовковисті кристали. Дуже легка речовина, сильний окисник. Токсичний,
уражує слизові оболонки й дихальні шляхи, викликає тяжкі опіки шкіри,
енергійно руйнує органічні сполуки. Зберігають його у запаяних скляних
посудинах.

Оксид сульфуру (VІ) на повітрі димить, бурхливо взаємодіє з водою з
виділенням великої кількості теплоти, утворюючи сульфатну кислоту:

SO[3] + H[2]O = H[2]SO[4

]Застосовується оксид сульфуру (IV) SO[3] у виробництві сульфатної кислоти
H[2]SO[4]. У лабораторній практиці він використовується як водовбирний
засіб.

Сульфатна кислота.

Сульфатна кислота H[2]SO[4] (безводна, 100%-ва) - важка безбарвна оліїста
рідина. Густина її концентрованого розчину (w(H[2]SO[4]) = 98%) за
стандартних умов 1,84 г/см^3. вона нелегка, запаху не має. Надзвичайно
гігроскопічна. Активно вбирає вологу. Змішується з водою у будь-яких
співвідношеннях. Розчинення сульфатної кислоти у воді супроводжується
виділенням великої куль ості теплоти, що може призвести до закипання води
і розбризкування кислоти.

Розбавлена сульфатна кислота виявляє всі хімічні властивості, характерні
для кислот.

1. Зміна кольору індикатора.

2. Дисоціація кислоти.

І ступінь H[2]SO[4] Н^+ + HSO ^-[4] - гідрогенсульфат-іон

ІІ ступінь HSO ^-[4] Н^+ + SO ^-2[4] - сульфат-іон.

3. Взаємодія з основами.

0x01 graphic

0x01 graphic

4. Взаємодію з оксидами металів.

MgO + H[2]SO[4] = MgSO[4] + H[2]O

ZnO + H[2]SO[4] = ZnSO[4] + H[2]O

5. Взаємодія з солями.

Na[2]CO[3] + H[2]SO[4] = Na[2]SO[4] + CO^2 + H[2]O

2KNO[3] + H[2]SO[4] = K[2]SO[4] + 2HNO[3

]6. Взаємодія з металами.

Mg + H[2]SO[4] = MgSO[4] + H[2

]Zn + H[2]SO[4] = ZnSO[4] + H[2

]Fe + H[2]SO[4] = FeSO[4] + H[2

]Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Сульфатна кислота є важливим
продуктом хімічної промисловості. Вона у великих кількостях застосовується
у виробництві мінеральних добрив, волокон, пластмас, барвників, вибухових
речовин, у металургії в процесі добування міді. Нікелю, урану та інших
металів. Використовується також як осушувач газів.

Серед сульфатів велике практичне значення мають мідний і залізний купороси
CuSO[4] 5H[2]O i FeSO[4] 7H[2]O.

Родовища сірки.

Посеред вулканогенних родовищ сірки розрізняють (40):

а) гідротермальні - руди, які придставлені сірними кварцитами, поклади
локалізуються уздовж розломів крихких та пористих агломеративних порід,
форма покладу переважно пласто- або лінзообразна, вміст сірки в рудах до
30-40%;

б) ексгаляционні - сірка відкладається в кратерах вулканів у вигляді
пластів,покровів;

в) вулканогенно-осадкові - сформовані в кратерах озер, поклади сформовані
у вигляді плоских лінз.

Екзогенні родовища поділяються на: сингенетичні - сформовані осадковим
біохімічним шляхом, мають пластообразну форму та лінзовидну форму покладу,
потужність покладу - метри та перші десятки метрів, сіркові руди -
карбонатні, вміст сірки 15-25%; епігенетичні - формуються інфільтраційнім
біохімічним шляхом, поклади мають лінзо- та штокообразн
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?