Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Маркетингова сутність реклами

Маркетингова сутність реклами.
Маркетингова сутність реклами Зміст:
Вступ.

Розробка рекламного бюджету.
2.Планування та реалізація рекламної компанії на промисловому підприємстві.
3.Ефективність реклами.
Висновки.Вступ.

Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в
тому або іншому її вигляді. На великих промислових підприємствах, де є
штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні
маркетингові функції легко розподілити серед придатних для їх виконання
працівників. Напевно, не багато знайдеться громадських явищ, думка про які
в нашій країні була б така ж суперечна, як про рекламу. З одного боку
керівники підприємств потребують неї, шукають її. Майже всі галузі
народного господарства відчувають справжню потребу в оперативному
сповіщенні споживачів. І цю потребу задовольняє ціла мережа різних по
структурі і можливостям рекламних організацій. А з іншого боку, досить
широко існує вельми скептичне ставлення до реклами. На жаль, сьогоднішня
наша рекламна практика укупі з якістю деяких товарів і послуг дають чимало
мотивів і для гумору, і для скепсису. Але з самого початку важливо
пам'ятати, що рекламні оголошення, які ми бачимо і чуємо, є кінцевими
продуктами цілого ряду досліджень, стратегічних планів, тактичних рішень і
конкретних дій, складового в своїй сукупності процесу реклами.
Загальнонаціональні виробники складають велику частину. Як правило, це
виробники, тобто фірми, що випускають товари, з якими ми зустрічаємося в
універсамах, демонстраційних залах, виставках і т.д. На частку 10
найбільших загальнонаціональних рекламодавців доводиться майже 70%
загальних витрат на рекламу в країні. Місцеві рекламодавці - головним
чином роздрібні торговці. Прагнучи грати роль агентів по закупівлі своєї
округи, роздрібні торговці витрачають на рекламу великі кошти, аби
повідомити населенню, що вони для нього закупили, і обгрунтувати, чому
потрібно робити покупки саме у них. Сьогоднішня роздрібна реклама, мабуть,
набагато більше загальнонаціональної підходить до поняття "ринкова
інформація". Завдяки своїй регулярності, акценту на цінах і відомостях про
місця продажу товарів в окрузі роздрібна реклама стала для багатьох
путівником по магазинах. Подібно всім нормальним людям, фахівці реклами
дивляться телевізор, слухають радіо, читають газети і журнали. Але як
професіонали вони розглядають засоби масової інформації як носії, що
доставляють рекламні звертання аудиторії, зібраної завдяки основному
(нерекламному) матеріалу, який пропонує радіо - і телестанції, газети або
журнали. Оскільки прибутки журналів і газет на 60 - 70%, а прибутки
телебачення і радіо майже на все 100% складаються з надходжень за рекламу,
рекламодавців і їх агентство всіляко улещують і підгодовують, не жаліючи на
це величезних затрат часу і зусиль. Таким чином, журнали, газети,
телевізійні і радіостанції звичайно приваблюють потрібну аудиторію своїм
нерекламним змістом, а рекламодавець отримує можливість звернутися саме до
цієї аудиторії. Іншим засобам реклами, щоб привернути увагу певної
аудиторії, доводиться покладатися виключно на саме рекламне звертання.
Важливу роль зв'язуючої ланки між рекламодавцями і потенційними покупцями
відіграє, зокрема пряма поштова реклама (DM) , плакати, щити, рекламні
планшети в громадському транспорті і рекламне оформлення торгівельних
приміщень. Ми як споживачі реклами, ймовірно, усвідомлюємо, що за рядом
важливих ознак вона відрізняється від інших знайомих нам засобів
комунікації. По-перше, рекламі властива повторюваність. Ми не тільки знов і
знов бачимо рекламу одного і того ж рекламодавця, але і багато разів
зустрічаємо одне і те ж оголошення. І це, звичайно, відповідає задуму
рекламодавця. По-друге, ми сприймаємо рекламу в гостроконкурентному
оточенні. Одні рекламодавці закликають витрачати, інші економити, одні -
курити, інші - кинути курити. І звичайно ж, більшість з них хоче, щоб ми
щось зробили відносно конкретної марки товару або конкретного магазина. І
нарешті, реклама сприймається як частина нашої повсякденної
загальнодоступної культури. Багато з того, про що розповідають рекламні
оголошення ми сприймаємо "як належне", хоч в багатьох інших видах
комунікації це показалося б нам дивацтвом.


Маркетингова сутність реклами.
Ринкова економіка, як показує досвід багатьох розвинених країн, не може
функціонувати без інституту реклами. Реклама - внутрішньо властивий елемент
ринку, один з найважливіших інструментів його розвитку. Реклама в ринковій
економіці виконує безліч функцій. Саме тому у вітчизняній і зарубіжній
економічній літературі існує безліч формулювань терміну "реклама".
Під рекламою згідно з Законом України "Про рекламу " розуміється спеціальна
інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і
в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання
прибутку.Отже, реклама це інформація про фізичну або юридичну особу,
товари, ідеї і почини, яка призначена для невизначеного кола осіб і
покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних
осіб, до товарів, ідей і сприяти реалізації товарів, ідей і починів. Майже
всі зарубіжні та вітчизняні маркетологи зазначають, що реклама як
найважливіша складова частина маркетингової діяльності є своєрідним
інформаційним виходом на потенційних споживачів, клієнтів і ділових
партнерів.
Оцінювати стан рекламного ринку в Україні на даний момент вельми непросто.
В цій галузі в останні роки відбулися і кількісні, і якісні зміни. По-
перше, ринок реклами став передбачуваним, по-друге, на ньому професіонали
як з боку рекламодавців, так і з боку рекламних агенств. По-третє,
розпочалося активне проникнення на український ринок реклами крупних
зарубіжних рекламодавців. З початку ринкових перетворень різні сектори
ринку реклами в Україні розвивалися нерівномірно. Найшвидше розпочався
енергійний розвиток реклами в пресі (переважно в газетах). На телебаченні
даний процес затягся на більш тривалий час, і досить енергійне освоєння
телеефіру почалося з кінця 1992 року. Помітно "затрималося" на старті
радіомовлення, але з 1993 року, з появою величезного числа всіляких, як
правило, невеликих комерційних радіостанцій, настав справжній бум і в сфері
радіореклами.
З'явилися і інші види реклами - зовнішня, сувенірна, Direct-Mail , реклама
в глобальній інформаційній мережі Інтернет .
Маркетингова класи
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?