Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Облик мижнародних операций з давальницькою сировиною (иноземна давальн

Облик мижнародних операций з давальницькою сировиною (иноземна давальн.
Облик мижнародних операций з давальницькою сировиною (иноземна давальницька сировина переробля ться в Укра ни готова продукция вивозиться за кордон в кра ну замовника розрахунок за переробку Ч частиною готово продукциМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Індивідуальна робота З дисципліни: "Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності" На тему: "Облік міжнародних операцій з давальницькою сировиною (іноземна давальницька сировина переробляється в Україні; готова продукція вивозиться за кордон в країну замовника; розрахунок за переробку - частиною готової продукції" Виконала студентка: вечірнього факультету спец. 6106 групи 2 Коновал Ольга Іванівна Київ 2001 Облік міжнародних операцій з давальницькою сировиною (іноземна давальницька сировина переробляється в Україні; готова продукція вивозиться за кордон - в країну замовника; розрахунок за переробку - частиною готовою продукції) Давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, які ввезені на митну територію України іноземним замовником, або вивезені за її межі українським замовником для використанні при виготовленні готової продукції з наступним поверненням всієї продукції або її частини в країну власника (або реалізацію в країні виконавця замовником, або за його дорученням виконавцем) або вивозом в іншу країну. Замовник - суб'єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину. Виконавець - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, обробку, збагачення та використання давальницької сировини. Готова продукція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева в контракті між замовником та виконавцем. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та виготовлену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, в яких сировина замовника, на конкретному етапі його переробки, складає не менше 20 % готової продукції. Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками єдиного митного тарифу України, податками та зборами, які сплачуються у випадку ввозу товарів. Сплата ввізного мита, податків та зборів здійснюється українським виконавцем шляхом виплати простого векселя ДПІ за місцем знаходження виконавця зі строком платежу, який дорівнює строку здійснення операцій з давальницькою сировиною, але не більше ніж на 90 календарних днів з моменту оформлення ввізної вантажної митної декларації. Вексель погашається у випадку часткового вивозу готової продукції, передбаченого умовами контракту, за межі митної території України, якщо Український виконавець документально підтвердить сплату ввізного мита, податків та зборів, які повинні бути сплачені. Для визначення суми сплати мита, податків та зборів вартість давальницької сировини перераховується в валюту України за офіційним курсом НБУ на дань здійснення платежу по векселю. Законом передбачено відстрочку оплати векселів або погашення письмових зобов'язань для векселедавців (українських виконавців та замовників). Дозвіл на відстрочку може надавати МФУ або уповноважені ним органи на підставі кредитної угоди, укладеної українським виконавцем з ДПІ за його місцезнаходженням, до дня фактичного відвантаження готової продукції іноземному замовнику, або на підставі кредитної угоди, укладеної з українським замовником. За користування кредитом суб'єкти підприємницької діяльності (замовник або виконавець) вносять до бюджету, до якого сплачують податок на прибуток, плату в розмірі 0,5 % облікової ставки НБУ, що застосовується на день продовження строку платежу за векселем або погашенням письмового зобов'язання. Основою для митного оформлення давальницької сировини, що ввозиться на митну територію України, є надання українським виконавчим органом митного контролю копій вказаного векселя, авізованого (взятого на облік)ДПІ за місцем знаходження виконавця. Основою для митного оформлення готової продукції, виготовленої з використанням давальницької сировини, ввезеного на територію України, є надання українським виконавцем органу митного контролю копії векселя та копію ввізної вантажної митної декларації. Основою для погашення векселя є надання укр. виконавцем ДПІ копію ввізної вантажної митної декларації. Під час оформлення вантажної митної декларації на ній робиться помітка "Давальницька сировина" та проставляється код у відповідності з класифікатором угод. Готова продукція, що виготовлена з давальницької сировини, що завезена іноземним замовником на тер. України, та що вивозиться з тер. України, не обкладається ввізним митом та іншими податками та зборами (окрім митних зборів), які сплачуються при експорті товарів, та не потрапляють під режим ліцензування та квотування. На готову продукцію, яка виготовлена з використанням давальницької сировини, що ввозиться на тер. України іноземним замовником, та належить йому, не розповсюджується спеціальний режим експорту товарів, за виключенням товарів спеціального призначення, перелік яких встановлюється КМУ. За частину давальницької сировини або готової продукції, отриманої, як сплату за виконану роботу, український виконавець сплачує ввізне мито, податки та збори, які сплачуються при бартерних операціях. Розрахунок за переробку, обробку, збагачення та використання давальницької сировини може проводитись в грошовій формі шляхом виділення частини давальницької сировини або готової продукції або ж з використанням трьох форм одночасно при погодженні замовника та виконавця трьох форм одночасно при погодженні замовника та виконавця. Відносини, пов'язані з державним регулюванням операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, регулюються Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", або іншими законодавчими актами та міжнародними договорами України. Законодавством передбачена реєстрація контракту в Міністерстві економіки України. А також обов'язковим додатком до контракту є схема технологічних переробок. Для імпорту давальницької сировини (або виробів з неї) необхідно надати такі документи: • Контракт ( з відображенням частки давальницької сировини в партії, що поставляється) • Товарно - транспортні накладні • Рахунок-фактура на партію товару • Сертифікат проходження товару • Ліцензія або картки реєстрації - обліку контракту • Довідка про код товару • Сертифікат якості товару • Довідка про санітарний контроль товару • Картка акредитації на митниці • Попередня декларація (для виробів). О
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?