Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Анализ использования МТП

Анализ использования МТП.
Анализ использования МТП ЗмістВступ.......................................................................
.....................................3

1.Значення і основні робочі
прийоми.......................................................4
2.Аналіз машинно-тракторного
парку.....................................................7
3.Резерви підвищення ефективності використання машинно- тракторного
парку.......................................................................
.............14
Висновки та
пропозиції..................................................................
.........17
Література..................................................................
...............................18Вступ
Високий рівень використання енергетичних ресурсів господарства
позитивно впливає на збільшення виробництва сільськогосподарської
продукції, підвищення ефективності використання землі, зростання
продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Поліпшення
використання тракторів, комбайнів, вантажних автомобілів та інших машин,
скорочення витрат на їх експлуатацію впливає також на ефективність
капіталовкладень на придбання техніки, фондовіддачу цієї активної частини
основних фондів.
Питома вага тракторів і сільськогосподарських машин у вартості
всіх основних засобів виробничого призначення складає в
сільськогосподарських підприємствах приблизно 30%. Тому високопродуктивне
і ефективне використання машинно-тракторного парку має велике
народногосподарське значення. Практика показує, що з
підвищенням продуктивності парку всі сільськогосподарські роботи
виконуються в кращі агротехнічні терміни, потрібна менша кількість машин і
агрегатів, зменшуються засоби на їхнє придбання, знижується собівартість
механізованих робіт, підвищується врожайність сільськогосподарських культур
і знижуються витрати на одиницю продукції.
Отже, завданням аналізу є виявлення в кожному конкретному
випадку можливостей оптимізації складу машинно-тракторного парку,
підвищення ефективності його роботи, що є передумовою зменшення
експлуатаційних витрат у собівартості сільськогосподарської продукції.
Метою даної роботи є засвоєння методики і основних прийомів аналізу
забезпеченості технікою і ефективності використання машинно-тракторного
парку в господарстві; розрахунок нормативної потреби господарства в
тракторах і основних сільськогосподарських машинах, виявлення рівня
забезпечення ними; визначення показників використання машинно-тракторного
парку, а також пошук впливів різних факторів на зміну денного і виробітку
тракторів, пошук шляхів підвищення їх використання. Вихідні дані для роботи
надані в табл.1

Таблиця 1


Вихідні дані

| |Площа |Кількість |Відпрацьовано |Відпрацьовано |Вироблено |
|Найменування |ріллі, |тракторів, |машино-днів |машинно-змін |умов.га |
| |га |шт. | | | |
| | | | | | | |
| | | |1998 |1999 |1998 |1999 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Трактора в |16,4 |56 |27 |35 |48 |62 |
|фізичних один. | | | | | | |
|Т-150,Т-150К |4,66 |16 |7 |11 |43 |69 |
|ДТ-75 |0,76 |3 |1 |3 |33 |100 |
|МТЗ-80 |6,69 |23 |16 |18 |70 |78 |
|Т-70С |0,67 |2 |3 |2 |150 |100 |
|К-701 |0,54 |2 |- |1 |- |50 |Розрахунок цієї таблиці покажемо на прикладі трактору МТЗ-80. Для
розрахунку кількості тракторів необхідних господарству скористуємось
формулою приведеною вище. Згідно неї, 0,001 * 6,69 * 3390 = 22,713,
тобто господарству потрібно 23 трактори. Забезпеченість тракторами
розраховується, як відношення фактично існуючої кількості тракторів до
необхідної. Так у 1998 році забезпеченість склала 16/23*100 = 70%, а у
1999р. 18/23*100 = 78%.
Аналізуючи дані таблиці 2 ми бачимо, що рівень забезпеченості
господарства технікою дуже низький, особливо у 1998 році. Так
забезпеченість підприємства у 1998р. тракторами Т-150 і Т-150к склала
43%, ДТ-75 – 33%, МТЗ-80 – 70%, лише кількість тракторів Т-70С
перевищувала необхідну норму на 50%. Що стосується 1999 року, то дані
показники трохи покращились. Зокрема, господарство повністю було
забезпечене тракторами ДТ-74 і Т-70С, по іншим тракторам показники теж
покращились.

1. Показники використання часу.

Рівень використання тракторів характеризується показниками
використання часу і виробітком, а використання добового часу коефіцієнтом
змінності, який визначається за наступною формулою:

Кзм = З /Д,

Де, З і Д – відповідно кількість машинно-змін і машинно-днів,
відпрацьованих за рік.

Використання річного часу характеризується коефіцієнтом використання
машинно-тракторного парку:

Ка = Д / Дx,

Де, Дx – число машинно-днів знаходження в господарстві.

Дx = 365* n,

Де, n – середньорічна кількість тракторів даної марки.

Результати розрахунків приведемо в табл. 3 і шляхом порівняння
показників звітного року з показниками базисного періоду проведемо
аналіз.

Таблиця 3.
Показники використання часу.

| |Коефіцієнт |Коефіцієнт |Відпрацьовано днів |
|Марка трактора |змінності |використання парку |на 1 трактор |
| |1998 |1999 |1998 |1999 |1998 |1999 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Т-150,Т-150К |1,024 |1,016 |0,66 |0,47 |241 |171 |
|ДТ-75 |1,124 |1,234 |0,46 |0,29 |170 |107 |
|МТЗ-80 |1,101 |1,058 |0,54 |0,58 |199 |210 |
|Т-70С |1,053 |1,116 |0,34 |0,34 |126 |126 |
|К-701 |- |1,150 |-
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?