Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине

Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине.
Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине Mіністерство освіти України
Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу
КУРСОВА РОБОТА
з основ економічної теорії
на тему
“Особливості державної підтримки
аграрного сектора в Україні”Робота виконана студентом
факультету менеджменту
та економіки
спеціальності 050206
Голубєвим Ростиславом
Едуардовичем
Керівник:
Кудінова С.В.


Кривий Ріг-1998.

Зміст

Вступ. 3
1. Продуктивні сили і відносини у сільському господарстві. 4
1.1.Сільське господарство і особливості його розвитку. 4
І.2.Еволюція власності на землю. 6
2. Аналіз радикальних перетвореннь у відносинах власності та АПК 11
2.1. Аграрні реформи в сільському господарстві. 11
2.2. Аграрно-промисловий комплекс. 17
3. Ефективність переходу до ринкових відносин в аграрному секторі
України та його особливості. 19
Заключення 24
Список використаної літератури 26Вступ.


Сільське господарство — одна з пріоритетних галузей народного
господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання
мають свої особливості, де діють нові економічні закони, а дія
притаманних всьому суспільному способу виробництва законів набуває
специфічних форм. ці особливості значною мірою залежать від природних
факторів. Для забезпечення життя більшості населення планети сільське
господарство залишається найважливішою галуззю народного господарства.
Так, наприкінці ХХ ст. з 6 млрл. населення земної кулі у слаборозвинутих
країнах світу голодує близько 1 млрд. чол. Проблема нормального
забезпечення продуктами харчування гостро стоїть для сотень мільйонів
населення в різних куточках нашої планети, в т.ч. в Україні. Сільське
господарство є також важливою сировинною базою для харчової та легкої
промисловості. Крім того, у цій галузі відбувається безпосередня
взаємодія людини з природою, від якої значною мірою залежить здоров`я
людини, її психологічний, нервовий, емоційний стан тощо.
Мета теми — з`ясувати особливості сільськогосподарського виробництва,
сутність рентних відносин та основні шляхи радикальних перетворень
власності у сільському господарстві України, провести аналіз відносин
власності та АПК і визначити ефективність та особливості ринкових
відносин в аграрному секторі України.1. Продуктивні сили і відносини у сільському господарстві.1.1.Сільське господарство і особливості його розвитку.

У сільському господарстві постійно розвиваються продуктивні сили
та відносини власності. Найбільш швидкими темпами ці зміни
відбулися в останні два століття. Так, у середині XVIII ст. у
сільському господарстві було зайнято близько 80% сукупної робочої
сили на планеті. Наприкінці ХIX — на початку ХХ ст. у розвинутих
країнах світу в цій галузі було зайнято близько 40% населення, а у
промисловості приблизно 35%. У середині 90-х рр. ХХ ст. у
сільському господарстві у передових країнах світу трудилося
приблизно 5% працездатного населення, а в США — лише 2,5%. В
Україні цей показник становить 17% населення.
Різке скорочення чисельності зайнятих у сільському господарстві
у розвинутих країнах зумовлено значним зростанням продуктивності
праці у цій галузі, що дає змогу малою кількістю працівників
прогодувати основну масу населення. Наприклад, у США один зайнятий
у цій сфері забезпечує їжею близько 139 жителів країни, а в Україні
лише приблизно 12-13. Тому умовно частка продукції у США в
розрахунку на зайнятого на початку 90-х рр. становила близько 30
тис. дол., а в Україні — приблизно 3 тис. дол. У Німеччині цей
показник наближався до 19 тис. дол., у Франції — до 21 тис. дол.
Сільському господарству України було завдано величезних збитків
під час насильницької колективізації 1929-1932 рр., штучного
голодомору, непродуманої аграрної політики в часи панування
адміністративно-командної системи. Внаслідок цього найбагатіша
чорноземна країна світу, яка, згідно з оцінками спеціалістів, може
прогодувати не менше 250 млн. чол., неспроможна поки що забезпечити
продовольством власне населення.
Жодна галузь народного господарства не залежить такою мірою від
природно-кліматичних умов, як сільське господарство. Це зумовлено
насамперед використанням землі як специфічного засобу виробництва,
її родючістю, місцерозташуванням. У сільському господарстві
виробництво продукції рослинництва і тваринництва пов`язано з дією
природних та біологічних законів. Так, строки зростання і
визрівання рослин і тварин надзвичайно мало піддаються регулюванню.
Частково на ці процеси впливає селекційна робота. Такі особливості
вирощування сільськогосподарської продукції зумовлюють і ритм
роботи підприємств переробної промисловості, які переводять та
переробляють продукцію.
Специфіка сільськогосподарського виробництва вимагає значної
мобілізації сил працівників села. Адже посіяти й зібрати врожай без
втрат треба у дуже стислі строки. У цій сфері має місце значний
розрив між робочим періодом і кінцевим результатом. Внаслідок цього
працівники села повинні бути забезпечені комплексом
сільськогосподарської техніки. Щоб вона не простоювала у
міжсезонний період, необхідно створювати універсальні машини
(наприклад, трактори) з набором кількох десятків пристроїв. Велика
залежність сільського господарства від природних умов вимагає
створення страхових фондів від посухи, надмірних опадів тощо. Так,
в Україні у 1994 р. через несприятливі погодні умови довелося
пересівати значну частину сільськогосподарських угідь.
Великий розрив між робочим періодом і кінцевими результатами
значно впливає на формування доходів працівників села, оскільки
остаточний розм
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?