Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Ринкова пропозиція та її еластичність

Ринкова пропозиція та її еластичність.
Ринкова пропозиція та її еластичність Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет ім. І. Франка
Кафедра Економічної теоріїКурсова робота
з курсу: “Мікроекономіка”
на тему: “Ринкова пропозиція та її еластичність”Роботу виконав:
Студент групи Екі-21з
Дмитрів Тарас Степанович

Науковий керівник:
Доцент Шегинський Ігор МихайловичЛьвів – 2000План:

Вступ.

1. Пропозиція та ринкова пропозиція, їх суть.
2. Еластичність пропозиції, її економічний зміст та види.
3. Визначники еластичності пропозиції.

Висновки.

Список використаної літератури.ВступВ умовах зробленої конкуренції на ринку постійно зустрічаються продавець
і покупець, і в такий спосіб при їхньому зіткненні визначається ціна
товару. При цьому враховуються витрати чи продавця виробника на
виробництво, збереження, транспортування товару, цінність і корисність
цього товару для споживача, а також багато інших факторів , щовпливають на
ціну.

”Пропозиція” і “попит” — два найважливіших поняття економіки. Їх можна
розглядати окремо, але на практиці це два нерозривних явища.

Як відомо, у ринковій економіці попит визначає пропозиція. Але це
зовсім не виходить, що пропозиція менше по свому значенню, ніж попит. Його
вивчення так само необхідне для правильного розуміння і рішення проблем,
що встають перед економістами і менеджерами. Як поставити виробництво, щоб
воно приносило максимальний прибуток? Як понизити витрати? Як створити план
діяльності фірми на майбутнє? Що краще: продовжувати чи виробництво пора
зупинити підприємство? Це дуже важливі питання, від рішення яких залежить
доля підприємства зокрема і держави в цілому.
Теорія пропозиції, як говориться у великому економічному словнику, це
теорія, заснована головним чином на теорії поводження виробників і аналізує
те, яким чином фірма чи підприємці доставляють на ринок товари і послуги.
Оскільки ринок у нашій країні тільки розвивається, то дослідження попиту
та пропозиції є дуже важливим при вивченні шляхів розвитку ринкової
економіки в Україні. І дуже важливо навчитися застосовувати результати
досліджень попиту та пропозиції на практиці. Без інформації про попит та
пропозицію не може обійтися в наш час, практично, жодна фірма.
Підвищення ціни на товар приводить до зменшення попиту на нього і до
збільшення пропозиції цього товару. Зниження ціни має протилежний ефект:
попит на товар зростає, а пропозиція його падає. Тобто попит і пропозиція
змінюються залежно від зміни ціни.
Але в багатьох випадках урахування даної загальної закономірності
недостатнє для вивчення економічних процесів, оскільки різні товари по-
різному реагують на зміну ціни. Скажімо, якщо підняти ціну на сіль, то
можна отримати значний додатковий дохід, бо попит на сіль дуже мало
залежить від її ціни. З іншого боку, якщо підняти ціну квитків на
футбольний матч, то можна мати збитки від різкого зменшення попиту на ці
квитки.
Як визначити ступінь реагування попиту і пропозиції на зміну ціни? Щоб
відповісти на це запитання, застосовують поняття цінової еластичності
попиту і пропозиції.
Задача цієї роботи полягає в тому, щоб по можливості більш повно розкрити
теми і проблеми, зв'язані з пропозицією, пояснити його основні закони і
показати їхнє застосування на прикладах.1. Пропозиція та ринкова пропозиція, їх суть

Пропозиція — це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути
туди доставлена.[1] Вона визначається виробництвом, але не тотожна йому. Є
випадки, коли і в урожайний рік "дари" сільського господарства відсутні на
полицях магазинів. Закон пропозиції стверджує: чим вища ціна на товар, тим
більша пропозиція товару, і навпаки. Отже, встановлюється прямо пропорційна
залежність між ціною і величиною пропозиції. Звичайно, для виробника більш
прибутковим е пропонувати товар за вищими цінами (за умови, що високі ціни
гарантовано тривалі).

Основні поняття, пов'язані з пропозицією, значною мірою аналогічні
поняттям, пов’язаним з попитом. Так, аналогічно до попиту ринкову
пропозицію формує пропозиція благ окремими фірмами. Пропозиція окремої
фірми визначається її виробничими можливостями, згідно з якими для кожної
конкретної ціни фірма може запропонувати до продажу певні обсяги блага.
Тому пропозиція аналогічно до попиту також характеризується набором обсягів
певного блага, які виробники (постачальники) бажають та можуть продати на
ринку, і відповідних цін.

Ринкова пропозиція блага складається із суми обсягів блага, які окремі
фірми можуть та хочуть запропонувати до продажу за кожної конкретної
ціни.[2]

Функція пропозиції — залежність обсягу пропозиції блага від його
ціни.[3]

Крива пропозиції — графічне відображення функції пропозиції.[4]
На графіку крива пропозиції позначена буквою S (англ. suplly) і прямує
знизу вгору, зліва направо.
Рух по кривій пропозиції (мал. 1) ілюструє прямо пропорційну залежність
між зміною в ціні і зміною у величині пропозиції.
Отже, зміна ціни на товар веде до зміни величини попиту на нього або до
зміни величини пропозиції товару. Ринкова ціна показує, де саме ми
перебуваємо на кривих попиту чи пропозиції.

[pic]Мал. 1 Крива пропозиції( Р – ціна, Q – к-сть товару, S – пропозиція)[5]


Численні емпіричні спостереження та теоретичні дослідження свідчать про
зростання обсягу пропозиції за зростання ціни. У цьому полягає важливий
економічний закон — закон пропозиції.
Між ціною та кількістю пропонованого продукту існує пряма, або позитивна,
залежність. Якщо ціна зростає, відповідно збільшується й величина
пропозиції; якщо ціна знижується, то зменшується величина пропозиції. Цю
залежність називають законом пропозиції.[6]
Крива пропозиції показує, яку кількість товару виробники хотіли б
продати залежно від цін на ринку. Крива йде вгору, оскільки в міру
зростання ціни збільшуєтьсякількість компаній, що можуть і хочуть виробляти
й продавати товар. Наприклад, за вищої ціни існуючі фірми за короткий ча
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?