Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Лікування мінеральними водами

Лікування мінеральними водами.
Лікування мінеральними водами МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ
імені академіка СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКАФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ


Кафедра фізичної реабілітаціїКонтрольна робота

з навчальної дисципліни
“Нетрадиційні методи оздоровлення”
Тема: “Лікування мінеральними водами”Виконав студент
-го курсу (ФР – )


Перевірив канд. мед. наук,
доцентРівне – 2003Лікування мінеральними водами


Водолікування відоме з найдавніших часів. Перші відомості про нього
містяться в індуістських Ведах (1500 років до н.е.). Прісною і мінеральною
водою користувалися для гігієнічних і лікувальних цілей древні ассирійці,
вавілонці, єгиптяни. У Древній Греції техніку водолікування удосконалив
Гіппократ, а пізніше воно було перенесено в Древній Рим і поступово
поширилося по усьому світі.
Принцип водолікування заснований на тому, що вода, володіючи високою
теплоємністю, великою теплопровідністю і конвекцією, добре розчиняючи різні
солі і гази, при впливі на організм через нервові рецептори шкіри викликає
доброчинні хімічні і біохімічні зміни в організмі.
Мінеральні води, підземні (іноді поверхневі) води, що характеризуються
підвищеним змістом біологічно активних мінеральних (рідше органічних)
компонентів і які володіють специфічними фізико-хімічними властивостями
(хімічний склад, температура, радіоактивність і ін.), завдяки яким вони
спричиняють на організм людини лікувальну дію. У залежності від хімічного
складу і фізичних властивостей мінеральні води використовують у якості
зовнішнього чи внутрішнього лікувального засобу.
Закономірності утворення і поширення. Процес утворення мінеральних вод
дуже складний і ще недостатньо вивчений. При характеристиці генезису
мінеральні води розрізняють походження самої підземної води, що є присутні
у ній гази і утворення її іонно-сольового складу.
У формуванні мінеральних вод беруть участь процеси інфільтрації
поверхневих вод, поховання морських вод під час опадонакопичення,
вивільнення конституційної води при регіональному і контактовому
метаморфізмі гірських порід і вулканічні процеси. Склад мінеральних вод
обумовлений історією геологічного розвитку, характером тектонічних
структур, літології, геотермічних умов і інших особливостей території.
Найбільш могутні фактори, що обумовлюють формування газового складу
мінеральних вод — метаморфічні і вулканічні процеси. Летучі продукти, що
виділяються під час цих процесів, (CO2, HCl і ін.) надходять у підземні
води і додають їм високу агресивність, що сприяє вилуджуванню вміщаючих
порід і формуванню хімічного складу, мінералізації і газонасиченості води.
Іонно-сольовий склад мінеральних вод формується при участі процесів
розчинення соленосних і карбонатних відкладень, катіонного обміну й ін.
Гази, розчинені в мінеральних водах, служать показниками геохімічних умов,
у яких йшло формування даної мінеральної води. У верхній зоні земної кори,
де переважають окисні процеси, мінеральні води містять гази повітряного
походження — азот, кисень, вуглекислоту (у незначному обсязі).
Вуглицеводневі гази і сірководень свідчать про відбудовну хімічну
обстановку, властиву більш глибоким надрам Землі; висока концентрація
вуглекислоти дозволяє вважати утримуючу її воду метаморфічної обстановки,
що сформувалася в умовах.
На поверхні Землі мінеральні води виявляються у виді джерел, а також
виводяться з надр свердловинами (глибини можуть досягати декількох км). Для
практичного освоєння виявляються родовища підземних мінеральних вод зі
строго визначеними експлуатаційними можливостями (експлуатаційними
запасами).
На території України і зарубіжних країн виділяються провінції
мінеральних вод, кожна з який відрізняється гідрогеологічними умовами,
особливостями геологічного розвитку, походженням і фізико-хімічними
характеристиками мінеральних вод. Досить ізольовані пластові системи
артезіанських басейнів являють собою провінції солоних і ропних вод
різноманітного іонного складу з мінералізацією до 300-400 г/л (іноді до
600 г/л); вони містять гази відбудовної властивості (вуглеводні,
сірководень, азот). Складчасті регіони й області омолоджених платформ
відповідають провінціям вуглекислих мінеральних вод (холодних і термальних)
різного ступеня мінералізації. Області прояву новітніх тектонічних рухів
відносяться до провінції азотних слабо мінералізованих лужних, часто
кременистих і інших вод.
Роль води в організмі людини. Кожна мінеральна вода складається зі
звичайної води, газів і розчинених у ній твердих мінеральних і органічних
речовин.
Роль води в організмі людини. Вода - не простий, байдужний розчинник, а
особливе середовище, без якого не можуть протікати життєві процеси
організму. Голодуючий може втратити весь жир, глікоген і половину білків і
все-таки продовжувати жити, а втрата 10% води приводить до загибелі
організму.
В організмі людини найбільшою по вазі складовою частиною є вода.
Кількість її в тілі зародка на початку утробного періоду близько 90%
загальної маси, у немовлят знижується до 70-75% і поступово доходить до 60%
у дорослих. Вода міститься в клітках тіла й у міжклітинних просторах.
В результаті вживання мінеральної води відбувається сумарна дія солей,
що містяться в ній, і інших речовин, що проникають через слизову оболонку в
кров.
Хімічний склад кліток різний. У ядрі їх є фосфор. В еритроцитах значне
місце належить залізу, калію і фосфору, у міжклітинній рідині - натрію і
хлору. Білок щитовидної залози характеризується своїм з'єднанням з йодом.
Очевидно, усі ці речовини, надходячи в організм із мінеральною водою,
можуть диференціювати, проникати у відповідні тканини. Так само, як і при
звичайних умовах травлення і засвоєння їжі і питва поповнювати запас у тих
клітках, тканинах і органах, що у них найбільше бідують і в яких мають
місце порушення обміну саме цих речовин.
Однак виходить, що не завжди можна ввести в організм речовини, недолік
яких є причиною виниклого патологічного процесу, щоб його усунути. Так,
наприкл
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?