Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Організація приймання товару в аптеці

Організація приймання товару в аптеці.
Організація приймання товару в аптеці "Організація приймання товару

Виконала: студ. групи

Викладач:2004 р.

ПЛАН


1. Види приймання товару

2. Процес приймання товару

a. особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів

3. Обов’язки уповноваженої особи і проведення вхідного контролю якості

4. Облік надходження товарівСвоєчасне забезпечення лікарськими засобами населення і ЛПЗ залежить
від наявності в аптеці необхідних лікарських засобів і виробів медичного
призначення. Це є основними завданнями аптек і його виконання залежить від
ряду процесів, в тому числі і від організації приймання товару.

1. Види приймання товару

Основна маса товарів в аптеки поступає із аптечних складів чи баз.
Приймання товару від постачальників та різні варіанти, а сам:
- приймання товару безпосередньо на складі представникам аптеки чи
завідуючим аптекою. Право на приймання оформлюється разовим чи
постійним дорученням (в залежності від посади);
- доставка товару в аптеку транспортом постачальника, коли за товар і
супровідні документи, що перебувають в дорозі відповідає шофер.
Після прибуття в аптеку він передає матеріально-відповідальній особі
по кількості місць і масі брутто. З моменту прийому товару за його
збереження відповідає матеріально-відповідальна особа.

2. Процес приймання товару

Приймання товару в аптеці здійснює комісія або відповідально особа
(уповноважена особа), що призначена наказом завідуючого аптекою. При
прийманні товар перевіряється по кількості і якості і реєструється у
відповідній документації.
Приймаючи товар, уповноважена особа в аптеці по кожному найменуванню
старанно перевіряє кількість, ціну, загальну вартість з даними, що
містяться у супровідних документах.
Приймання товару в аптеці здійснюється з залученням представника
постачальника чи представника незацікавленої організації. У випадку
виявлення недостачі, надлишку, бою чи псування товару завідуючий аптекою
створює комісію для складання акту, в якому відображається розходження з
супровідними документами, а також виявлені недостача чи надлишок. Акт
складається в 3-х екземплярах, з яких один направляється постачальник,
другий – у вищестоящу інстанцію (якщо вона є), третій – залишається в
аптеці.
При наявності в рахунках-фактурах помилок в цінах і сумах вартості
(невідповідність прейскуранту цін) аптека повинна негайно повідомити про це
постачальника. До отримання від постачальника виправдовувального листа, цей
товар не підлягає реалізації, але зараховується по цінах , які вказані в
рахунках-фактурах.
По закінчені перевірки і приймання товару матеріально-відповідальна
особа реєструє його і робить відповідну відмітку у рахунку-фактурі.
Інколи товар може поступати раніше, ніж постачальник присилає рахунки-
фактури. В таких випадках завідуючий аптекою складає комісію за участю
представника незацікавленої організації і складає акт про приймання товару,
що поступив без рахунку постачальника. Акт складається в 2 екземплярах,
один з яких додається до місячного звіту аптеки. Завідуючі аптекою вживає
заходи щодо отримання рахунків-фактур і до їх отримання не реалізує товар.
Матеріальна відповідальність виникає з моменту приймання товару
матеріально-відповідальними особами. Якщо недостачу товару виявлено по масі
нетто, або кількості одиниць в певних місцях, отримувач може призупинити
приймання товару, зберігає і показує постачальнику тару і упаковку
розпечатаних місць і товар який там міститься. Представник постачальника,
який перебуває в одному населеному пункті з отримувачем, повинен прибути не
пізніше від наступного дня після одержання виклику, якщо медикаменти швидко
псуються – то протягом чотирьох годин. Представник, який знаходиться в
іншому населеному пункті, повинен прибути протягом 3 днів. Якщо представник
не прибув, то товар приймається у присутності незацікавленої особи чи
самостійно зі згодою постачальника.

a. особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів
Обов’язковою умовою для відпуску з аптечних складів наркотичних і
психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку №1 повинна бути
наявність у аптеки службового автотранспорту. Номер машини повинен бути
вписаний в вимогу-замовлення і в рахунки-фактури. При транспортування, крім
водія. Повинна бути супроводжуюча особа. В межах міста, району
транспортування дозволяється без супроводу міліції. При відсутності в
аптеки службового транспорту наркотичні, психотропні лікарські засоби,
прекурсори списку №1 доставляються транспортом аптечного складу.
Для приймання наркотичних, психотропних лікарських засобів і
прекурсорів списку №1 наказом завідувача аптеки створюється постійна
комісія (в складі не менше трьох осіб) під головуванням заступника
завідувача. При відсутності останнього – комісію очолює завідувач аптеки.
Комісія повинна здійснювати суцільні перевірки найменувань, кількості, ваги
тощо всіх наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку
№1, що надійшли в аптеку, на відповідність даним, вказаним у рахунках-
фактурах.
Аптечні фахівці, які отримують зазначені засоби з аптечних складів,
повинні розписатися на всіх примірниках рахунків-фактур для засвідчення
факту отримання таких засобів. Під копіювальний папір розписуватися не
дозволяється.
При прийманні наркотичних, психотропних лікарських засобів і
прекурсорів списку №1 у вигляді порошків, таблеток чи драже (ангро) члени
комісії повинні мати на увазі, що ці препарати повинні відпускатися лише в
опечатаному вигляді. На кожній упаковці має бути етикетка із зазначенням
назви аптечного складу, найменування лікарського засобу, номера і дати
аналізу, номера і лати фасування та підпису особи, яка фасувала даний
препарат. Відпуск вказаних засобів, упакованих безпосередньо в папір чи
целофан, категорично забороняється.
Результати цих перевірок оформляються письмовими актами відповідної
форми, незалежно від наявності чи відсутності розходжень. Акт повинні
підписати усі члени комісії і він повинен зберігатися разом з рахунком-
фактурою.
При наявності розходжень у ва
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?