SMS
 
59876
!
?

Notiunea de putere de stat si putere politica

Notiunea de putere de stat si putere politica.
Notiunea de putere de stat si putere politica INTRODUCERECategoria de putere, n mod deosebit cea de putere politic?, a
constituit ?i constituie obiectul de cercetare a tuturor disciplinelor
teoretice cu caracter politic. Dreptul constitu?ional ca ?tiin?? politic?
?i juridic? n acela?i timp, nu numai c? nu poate ocoli, dar nici nu poate
fi imaginat f?r? acest mare capitol referitor la puterea politic? la modul
n care aceasta ia na?tere ?i se realizeaz? potrivit dispozi?iilor
normative ?i a tradi?iilor unui popor, ale unei societ??i. Numai c? aceast?
?tiin?? nu cerceteaz? ntreaga problematic? a statului, a puterii politice
n general. Foarte multe probleme referitoare la stat sunt analizate de
alte ramuri ale ?tiin?elor politice, precum teoria general? a statului,
istoria ideilor politice, filosofia politic?, sociologia politic? etc.
n aceast? lucrare ne-am propus ca obiectiv clarificarea
conceptelor de putere politic? statal?, a elementelor ?i func?iilor sale, a
structurii de stat ?i formele de guvernare, a organiz?rii conducerii
societ??ii potrivit principiilor separa?iei puterilor n stat ?i a analizei
ct mai complete a modului de organizare ?i realizare a puterii ntr-un
anume stat.No?iunea de putere
n sens sociologic ?i aparent tautologic, puterea desemneaz?
ansamblul sau sistemul rela?iilor de putere constituite ntr-o societate
istorice?te determinat?, exprimnd autoritatea pe care un individ sau un
grup de indivizi o are asupra altora pentru realizarea unui scop comun,
asumat de membrii colectivit??ii sau impus acestora de c?tre cei care
exercit? puterea.1
Aceast? defini?ie implic? urm?toarele preciz?ri:
a) Puterea nu este o simpl? posibilitate a omului n raport cu
lumea exterioar? lui, ea nu este o simpl? rela?ie ntre om ?i
om, ntre om ?i un obiect sau fenomen. O astfel de rela?ie poate
exprima, cel mult, putin?a omului de a ntreprinde ceva n
ambian?a sa, nu ns? autoritatea lui n raport cu al?ii;
b) Autoritatea exprim? att ideea de for??, puterea de a comanda,
de a dispune ?i de a impune, ct ?i cadrul institu?ional prin
care aceast? idee se materializeaz?, se obiectiveaz?;
c) Puterea este un fenomen rela?ional: dezv?luirea esen?ei puterii
nu este posibil? dac? facem abstrac?ie de subiectul puterii (
guvernan?ii ), de obiectul ei ( guverna?ii ) ?i de mijloacele
sau metodele ntrebuin?ate pentru realizarea puterii, adic? de
raportul existen?ei ntre constrngere ?i convingere. A?adar,
puterea este o for?? care preexist? formelor de manifestare, ea
este o energie social? n stare latent?. Sesizarea puterii
?i a esen?ei ei devin posibile numai ca urmare a exterioriz?rii
acesteia ntr-un cadru rela?ional;d) Scopul puterii poate fi deliberat, asumat de c?tre cei asupra
c?rora se exercit? puterea sau dimpotriv?, unul impus, resim?it
ca presiune exterioar?, ca form? alienat? a idealului social.
Dup? caz, scopul puterii asigur? stabilitatea raportului dintre
guvernan?i ?i guverna?i sau, dimpotriv?, determin? sau ntre?ine
tensionarea lui. n fine, explic? mijloacele la care recurge
puterea pentru a se nf?ptui. El explic?, de asemenea, starea
existent? n interiorul societ??ii: complementaritatea dintre
putere ?i voin?a grupului sau neutralismul lor static ?i
poten?ial exploziv:
n general prin conceptul de putere se desemneaz? capacitatea de a
impune propria voin?? ori de a o exercita fa?? de al?ii.
Ca raport de domina?ie puterea se institu?ionalizeaz? mai nti n
familie (pater familias), ntr-o institu?ie ori organiza?ie (consilii de
administra?ie), n ?coal? (profesorul), n societate (autorit??ile puterii
statale parlament-guvern etc.).
A?adar puterea este mijlocul prin care se men?ine ordinea,
intervine pentru a respecta propor?iile sociale, pentru asigurarea binelui
comun.
Iat? de ce Alexandru Vl?hu?? n Gnduri scria c? adev?rata
m?sur? dup? care se judec? orice putere: ct bine a adus pe lume, nu ct
zgomot a f?cut.
Din punctul nostru de vedere, intereseaz? puterea la nivelul
macrosocial, acea putere care, n exercitarea ei, se ntemeiaz? pe
identificarea realit??ilor, cunoa?terea ?i promovarea unor valori ?i
ajutorul cet??enilor care o accept? ?i recunosc n vederea asigur?rii
interesului general.
n concep?ia profesorului I. Deleanu puterea desemneaz? ansamblul
s?u, sistemul rela?iilor de putere constituie ntr-o societate istorice?te
determinat?, exprimnd autoritatea pe care un individ sau un grup de
indivizi o are asupra altora pentru realizarea unui scop comun, asumat de
membrii colectivit??ii sau impus acestora de c?tre cei care exercit?
puterea .
Cunoscutul autor francez G. Burdeau, prezenta puterea ca fiind o
for?? n serviciul unei idei, o for?? n?scut? din con?tiin?a social?,
destinat? s? conduc? grupul n c?utarea binelui comun ?i capabil?, la
nevoie, de a impune membrilor atitudinea pe care ea o comand?.
Profesorul I. Deleanu surprinde urm?toarele aspecte legate de
putere:
a) Puterea reprezint? nu numai ideea de for??, puterea de a
comanda, de a dispune ?i de a impune, dar ?i cadrul
institu?ional prin care aceast? idee se materializeaz?;
b) Puterea se exercit? pentru realizarea unui scop comun ori
pentru exercitarea unuia impus de guvernan?i. Scopul
puterii a?adar, determin?, ori statornicia rela?iei
guvernan?i-guverna?i sau dimpotriv?, ncordarea ori
amplificarea acestuia. n func?ie de raportul n care se
afl? subiec?ii puterii se explic? ?i mijloacele folosite
pentru exercitarea ei;
c) Aspectul social al puterii este determinat de faptul c?
puterea se exercit? numai n cadrul rela?iilor sociale n
lipsa puterii societatea este un corp inert, ea este
incapabil? s?-?i satisfac? ra?iunea de a fi, puterea este
deci o condi?ie a ordinii sociale ?i a apropierii
idealului comun, libertatea ?i
.. !!!!!
 
!!!
 
 
 
?