Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Культура одягу та зовнішність українців

Культура одягу та зовнішність українців.
Культура одягу та зовнішність українців Міністерство фінансів УкраїниДніпропетровська державна фінансова академіяРеферат

на тему:

Культура одягу та зовнішність українцівВиконал:
група

Перевірів:Народний одяг українців — яскраве й самобутнє культурне явище, котре
не обмежувалося функціональним призначенням, завжди виступаючи у вигляді
упредметнювача духовних традицій народу та його світоглядних уявлень.
Разом з тим народний одяг несе в собі національну символіку та
найвиразніший знак національної культури. Статусу національного символу
український одяг набув у XVII— XIX ст., бо у побутовій свідомості він
ототожнювався із символічною постаттю козака, який здобував волю для
України. Тож не дивно, що художня й фольклорна традиції створили епічний
образ козака Мамая — своєрідного народного героя Запоріжжя з усією
символічною атрибутикою: довгі вуса, люлька, бандура, зачіска —
«оселедець», при коні зі збруєю та при шаблі.
Щодо козацького вбрання, то воно являло собою жупан, черкеску, барвисті
шаровари, шалевий пояс, шапку-кабардинку та вовняну бурку («вільчуру»).
Саме такий тип одягу, генетично пов'язаний із козацтвом, став основою
українського чоловічого костюма Запоріжжя, пізніше всієї Середньої
Наддніпрянщини, Лівобережжя й східних районів України, а відтак і інших
українських регіонів.
Одяг заможного козацтва вирізнявся вишуканістю та деякими
типологічними ознаками, запозиченими у польської шляхти. Його комплекс
складався з сорочки, виготовленої з тонкого полотна й розшитої шовком,
сріблом або золотом, заправленої в широкі сукняні, шовкові чи плисові
шаровари яскравого кольору. Поверх цього одягали жупан, підперезаний
золототканим персидським або слуцьким поясом, зверху ще й ферезею (шубу),
прикрашену дорогоцінною запонкою. В цілому одяг козацької старшини,
особливо рельєфно відтворений у гравюрах та іконах XVII—XVIII ст.,
наближався до одягу феодалів, насамперед польських феодалів.
Проте саме козацький одяг, що формувався спонтанно, до того ж, нерідко
вбираючи іншоетнічні компоненти, зокрема тюркські (скажімо, кунтуш —
верхній одяг з прорізами для рук та довгими «фальшивими» рукавами), став
символом національного українського одягу, а не селянський, котрий нібито
має більше прав на такий статус. Адже в етнічній традиційно-побутовій
культурі він посідав значне місце і має глибоке етнічне коріння.
Природа цього феномена грунтується на особливостях механізму
формування національних стереотипів, зокрема національних символів у
матеріальній народній культурі. Останні, як правило, виникають спонтанно,
як реакція на неординарну етносоціальну ситуацію, а нею у XVI—XVII ст. було
саме козацтво — оригінальне соціально-національне й історичне явище, певний
символ і певний етап розвитку української нації. В історичній пам'яті людей
воно матеріалізувалося, зокрема, через його атрибути, в тому числі й через
вбрання. З етнологічних теорій відомо, що зникнення якогось компонента, як
утилітарної речі, зі зміною структури традиційно-побутової сфери, в якій
вона колись функціонувала, не означає витіснення із свідомості носіїв
культури усталеного стереотипу уявлень, образу, що побутує нерідко значно
довше за предмет. Так трапилось і з козацьким одягом.
Складання образу національного українського одягу на козацькій основі
полегшувалося й через те, що він у принципових своїх рисах грунтувався на
слов'яно-українських традиціях, носієм яких було селянство. Формування
цього явища припало на XVI—XVIII ст., час, коли в традиціях розвитку
народного одягу з'явилися нові тенденції. По-перше, з комплексу одягу
зникли деякі архаїчні елементи: саме до XVI— XVII ст. слід віднести початок
витіснення стегнового типу одягу — плахти, дерги (горботки, обгортки) —
спідницями; по-друге, значне соціальне розшарування населення позначилося
на урізноманітненні й змінах одягу. Воно особливо посилилося з початком
XVIII ст., тобто з часу видання Петром І указу про обов'язкове носіння
всіма верствами населення (крім духовенства та селян) західноєвропейського,
угорського, пізніше німецького вбрання. Кардинальних змін зазнав у цей час
і військовий одяг, який також наслідував західноєвропейські зразки: кожному
«чину» належав свій одяг. До німецького вбрання переходило дворянство,
купецтво, міщанство та частково ремісники; селяни ж сприймали лише деякі
елементи європейського одягу, використовуючи, як і колись, традиційний
одяг. Більше того, й інші прошарки населення України тривалий час зберігали
традиції народного українського одягу особливо стійко в провінції та
сільській місцевості.
Український народний одяг, що формувався протягом сторіч і сягає
традицій Київської Русі, майже до XIX ст. являв собою складне етнокультурне
явище, в якому перепліталися і творчість народу, і його естетичні
уподобання, і світоглядні уявлення, і художні традиції. Він був свого роду
етносоціальним паспортом, що містив майже всю характеристику його носія, і
водночас образом етносу, віддзеркалюючи основні риси його ментальності.
На початку XVIII ст. традиційний одяг українців складався з кількох
комплексів — натільного, поясного, нагрудного і верхнього вбрання,
регіональних типів та зональних варіантів. Обов'язковою приналежністю
комплексів були пояси, головні убори, взуття та прикраси, що сукупно
створювали образ етнічного вбрання. Традиційний одяг розрізнювався ще й за
сезонними ознаками, статево-віковими (у цьому плані виділялися комплекси
чоловічого та жіночого одягу) й функціональними: існував одяг для
повсякденного носіння, а також святковий та обрядовий.
Основу натільного як чоловічого, так і жіночого одягу складала сорочка
різних типів: тунікоподібна, з плечовими уставками, з цільнокроєним рукавом
та на кокетці. Сорочки слугували також за вихідний вид одягу: чоловічі — з
прямим розрізом ворота, жіночі — з поликами. Українські чоловічі сорочки,
як правило, заправляли в шаровари, як це було прийнято серед запорізьких
козаків та селян Середньої Наддніпрянщини, або домоткані штани (гачі,
ногавиці), більш поширені на Прикарпатті.
Чоловічий костюм доповнювався червоним або зеленим вовняним поясом,
смушковою шапкою, чобітьми з чорної або
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?