Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Культура початку ХХ ст Українська музика

Культура початку ХХ ст Українська музика.
Культура початку ХХ ст Українська музика УКРАЇНСЬКА МУЗИКА


здобула cобі визнання в цілому світі. Подорож української капели, з хоровим
співом у 1919 та наступних роках по Європі та Америці була загальним
триумфом слов'янських хорів звичайно за українцями визнавалася першість.
Українські селяни, співаючи без усякої науки, керуючись вродженою
музичністю, ніколи не співають в унісон, а зразу розбиваються на різні
голоси і кожен веде свою партію. Український церковний спів є, мабуть,
одним із країцих у світі зі своїми стародавніми розспівами й новішими
композиціями майстрів церковного співу, славних композиторів кінця XVIII та
початку XIX ст.
Одним з видатних українських композиторів був Микола Лисенко.
Беспосередні учні і послідовники Лисенка не виходили за межи тих, зрештою,
провінціальних кордонів вокальної музики, в яких мимоволі замкнув
українську музику Лисенко. Але українскі музики з цим обмеженням очевидно
не могли миритися. Коли безпосередні учні Лисенка ще містилися в межах
вокальної музики, то їхні сучасники, але учні інших чужинних шкіл, виразно
вважали потрібним ті межі вокальності переступити. Засвоїти українській
музиці побіч вокальних осягнень також інструменталізм, а разом із тим
засвоїти побіч малих і великі форми, всі роди симфонічної та камерної
музики — фортепіанові та оркестрові,— одним словом, вивести українську
музику на широку дорогу творчості у всіх галузях української музичної
продукції, стало головним завданням сучасності.
Вже сучасники учнів Лисенка, ті, що не в нього вчилися, зробили
рішучий крок у тому напрямі. Це були Яків Степовий (1883—1921) і П а в л о
Сениця (род. 1879). Степовий — родом із Харкова (справжнє прізвище —
Якименко), вихованець придворної капели, до якої попав змалку, а потім —
Петербурзької консерваторії, яку скінчив по класу теорії композиції
Римського-Корсакова. В своїй творчості Степовий теж головним чином тримався
вокальної музики малих форм із пануванням мінору. Такі його «Барвінки» —
серія солових співів, дуетів і тріо в звичайному для української музики
мелодійному стилі, ліричного змісту. Наступний крок у творчості Степового —
це збірник «Пісні настрою» на слова Олеся. Це, власне, продовження
«Барвінків», але тут уже замість епіко-ліричної простоти приходять
модуляція мелодійної лінії й досить вибагливі моменти гармонії. Далі
Степовий написав досить багато романсів і взагалі солоспівів на слова
різних поетів. Але, не задовольняючись самою вокальною музикою, в якій він
все ж повніше виявився, Степовий дав уже серію фортепіанних творів
камерного характеру, а саме невеличкі п'єси, як „Ргеlude”, „Іmpromtu”,
„Valse”, „Menuette” тощо. Правда, в цих речах чуються впливи то
Чайковського, то Гріга, то різних модерністів, але важливо, що Степовий не
залишається чистим вокалістом, хоч із натури мав до того нахил.
Ще рішучіше, ніж Степовий, став на шлях інструменталіста Павло Сениця
учень Московської консерваторії, де теорію композиції проходив під
керуванням Яворсько, Сениця теж заплатив данину вокальній музиці, написавши
більше півсотні романсів та дуетів, тріо, квартетів на слова, різних
поетів. Але, коли у Степовою ще головні твори вокальні, то у Сениці більші
й характерніші твори вже інструментальні то й іноді у великих
формах. Такі його “Українська симфонія” для оркестру,
оркестрова увертюра, стру-
ний квартет для фортепіано, для віолончелі, для скрипки тощо.
Коли Степовий у своїх фортепіанових творах зраджує ще певний
еклектизм то Сениця в своїх інструментальних творах виявляє власну
індивідуальність у малюнку мелодій і тематиці твору, мистецьку умілість -
у комбінації своїх тем. Сеницю М. Грінченко уважає за найбільш серйозного
з усіх композиторів післялисенківського періоду.
Те значення, що в Російській Україні для поворотних точок у сучасній
українській музичній творчості мають Степовий і особливо Сениця, в
Австрійській Україні має їхній сучасник Станіслав Людкевич (нар. І879), що
музичну освіту закінчував у Відні та у Лейпцігу під проводом Греденера та
Замлинського. Людкевич теж платив спочатку данину вокальній музиці, але
скоро перейшов до вокально-інструментальних творів, в яких полягає його
головна сила, Він виступає як майстер великих форм, між якими визначаються
його симфонічна поема в чотирьох частинах - “Кавказ” - для хору та оркестру
й чимало інших вокально-інструментальних творів. Людкевич, власне, перший
поклав край тому дилетантизмові, що панував у музиці Австрійської України,
і, як талановитий художник, уміє провести оригінальні теми тонко, по-
художньому, переплітаючи “гармонійні фарби” з “контрапунктичними
візерунками мелодії”. Але Людкевич виступає і як чистий інструменталіст
(головним чином із т. зв. “програмовою” музикою) в таких творах, як
варіації на фортепіано з оркестром, фортепіанне тріо тощо. Людкевич має
нескінчену оперу “Бар-Кохба”.
Молодша генерація композиторів колишньої Австрійської України слідом
за Людкевичем свідомо направляють свою творчість у бік інструментальної
музики. Особливо між сучасними композиторами Західної України визначаються
композитори, що кінчили свою музичну освіту в Празі, в чеській
консерваторії у проф. Вітезслава Новака.
Також до празької школи належить Нестор Нежанківський (1893 – 1940) –
син Остапа Нежанківського, автор фортепіанних творів: прелюд і фуга,
варіації, мала сюіта, паскалія тощо, фортепіанне тріо, полонез та
сімфонічна оркестровка. Музичними модерністами є Зиновій Лисько та Микола
Колесса (син філарета Колесси), нарешті наймолодші – Роман Сімович та
Стефанія Туркевич – Лісовська. Це вже учні празької школи, головним чином
Новака, і всі вони є майстрами-інструменталістами озброєними професійною
освітою; вони без старого галицького дилетантизму спільно направляють свої
зусилля на створення модерної інструментальної музики. Більш-менш в тому
напрямі працюють й Астон Рудницький учень берлінської школи. Це – головні
творчі сили в Західній в часи її недовгої приналежності до бувшої Польської
Речі Посполітої.

В організації музичної освіти, музично-співочих І доброчинних
культурних товариств “Просвіта” (1868). “Руська бесіда” (1870), “Торбан”
(1870), “Боян” (1890). Товариства “Боян” діяли у Києві (1904. керівники М.
Лисенко, О. Кошиць) й Полтаві (1905).
У Львові 1903 р. заснована музична школа (з 1907 р.— Вищий музичний
інститут, з 1
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?